Elise van Leest

e.vanleest@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 06
06 - 41 12 07 28
LinkedIn

 

 
 
Hoe je Elise van Leest herkent
 

Elise van Leest helpt publieke organisaties hun maatschappelijke opgaven te realiseren en uitvoeringsvraagstukken op te lossen. Elise doet dit vanuit de inhoud en in de breedte voor opdrachtgevers in de fysieke leefomgeving, zoals omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en ministeries. Elise is procesbegeleider, projectleider en adviseur. Vanuit haar bestuurskundige achtergrond benadert zij complexe vraagstukken vanuit een procesmatige invalshoek. Elise werkt graag in teams. Zij is energiek, pragmatisch, gestructureerd. Een sterk analytisch vermogen helpt haar hoofd- en bijzaken goed te scheiden. Elise brengt partijen bij elkaar, opereert in bestuurlijk sensitieve omgevingen en is resultaatgericht zonder de waarde en kwaliteit van een goed proces tekort te doen. Haar enthousiasme is motiverend en maakt haar tot een prettige adviseur om mee te werken. 


Mooiste compliment van een opdrachtgever?

"Elise is op een hele prettige manier stevig, ze gaat voor het resultaat maar altijd vanuit ’samen’. Ik zou haar omschrijven als kordaat, (bestuurlijke) sensitief en persoonlijk betrokken."

 

 

Recente opdrachten:

  • Als programmasecretaris Implementatie Omgevingswet Interprovinciaal Overleg (IPO) was Elise de rechterhand van de programmamanager en projectleiders. Ze stond in voor de agenda, verslaglegging, workshops, werkgroepen en andere bijeenkomsten en  ondersteuning bij het maken van besluitvormingsstukken en aanlevering ambtelijk en bestuurlijk.
  • Als programmamanager Zeer Zorgwekkende Stoffen Noord-Nederland werkte Elise nauw samen met de inhoudelijk experts binnen dit gevoelige en complexe onderwerp. Naast bestendiging van haar vaardigheden op het vlak van programmanagement gaf deze rol Elise de kans om zich de inhoud helemaal eigen te maken.

Elise: "Naast veel analyse en coördinatie-werk heb ik vooral genoten van het vele schakelen, bestuurlijk en ambtelijk, landelijk, lokaal én regionaal. Uitdagend, maar ook een unieke ervaring die uitermate nuttig zal blijven de komende jaren. Het thema ’Zorgwekkende stoffen’ is immers voor vrijwel alle overheden in Nederland zeer urgent."

Elise werkt uiteraad ook mee aan bredere KokxDeVoogd-projecten. Zij is daarbij een zeer gewaardeerd mentor voor de junior en medior adviseurs. Recent werkte zij bijvoorbeeld als programmanager samen met Sjouke Elsman (programmasecretaris) aan de implementatie van de Omgevingswet voor de Omgevingsdienst Groningen (ODG).