Elise van Leest

e.vanleest@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 06
06 - 41 12 07 28
LinkedIn

 

 
 
Hoe je Elise van Leest herkent
 

Elise van Leest helpt publieke organisaties hun maatschappelijke opgaven te realiseren en uitvoeringsvraagstukken op te lossen. Elise doet dit vanuit de inhoud en in de breedte voor opdrachtgevers in de fysieke leefomgeving, zoals omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en ministeries. Elise is procesbegeleider, projectleider en adviseur. Vanuit haar bestuurskundige achtergrond benadert zij complexe vraagstukken vanuit een procesmatige invalshoek. Elise werkt graag in teams. Zij is energiek, pragmatisch, gestructureerd. Een sterk analytisch vermogen helpt haar hoofd- en bijzaken goed te scheiden. Elise brengt partijen bij elkaar, opereert in bestuurlijk sensitieve omgevingen en is resultaatgericht zonder de waarde en kwaliteit van een goed proces tekort te doen. Haar enthousiasme is motiverend en maakt haar tot een prettige adviseur om mee te werken.