Dagmar van den Berg

d.vandenberg@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 00
06 - 53 68 17 36
LinkedIn

 
 
Samen bouwen is leuker
 

Onze klanten in de publieke sector hebben te maken met veranderende maatschappelijke opgaven binnen een al even veranderlijke context. Dit leidt ertoe dat bestuurders en directies zich voortdurend bezinnen op hun ambities, de te volgen strategie en de eigen rol, positie en aandeel. Hierbij ontstaan uitdagingen om lokaal samenspel, bestuurlijke ambities en beleidsopgaven te herijken, maar ook kansen om zaken anders te regelen, te organiseren en te arrangeren: bouwen aan de staat van morgen.
 
Vanuit KDV adviseer en begeleid ik publieke organisaties bij het formuleren van hun strategische veranderopgaven en de beleidsinhoudelijke programmering daarvan. Dat doe ik door conceptueel, analytisch en associatief snel door te dringen tot de kern van bestuurlijke vraagstukken. Ik creëer overzicht, bied structuur en scheid de hoofd- en bijzaken. Hierbij denk ik van ‘buiten naar binnen’ en vertaal ambities naar een samenhangende strategische agenda en plannen met heldere resultaten en acties.
 
Met competenties als analytisch vermogen, omgevingsbewustzijn en overtuigingskracht voeg ik waarde toe in strategische visievorming en bouw ik samen met klanten aan nieuwe of te verbeteren samenwerkingsverbanden en organisaties. Mijn doel hierbij is om maatschappelijke opgaven, strategie, structuur, systemen en rollen met elkaar in balans te brengen. Vanuit mijn ervaring in verander- en programmamanagement stuur ik op samenhang, houd ik de procesgang beheersbaar en breng ik belanghebbenden bij elkaar. Daarnaast heb ik veel ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en het inrichten en/of verbeteren van bedrijfsprocessen.
 
Wat ik nog meer graag doe? Volledig los gaan in de keuken met een stapel kookboeken of juist in een enorme berg Lego, zolang het maar bouwen is!