Arnoud van Vliet

info@kokxdevoogd.nl
 088 - 116 40 00
06 - 12 46 73 84 
LinkedIn
 

 
 
Hoe je Arnoud van Vliet herkent
 

Arnoud van Vliet helpt publieke organisaties complexe opgaven samen te ontwarren en op te lossen. Hij heeft een uitstekend politiek-bestuurlijk gevoel, is sterk op de inhoud en kijkt zorgvuldig naar relaties en belangen die spelen. Arnoud heeft een brede inhoudelijke achtergrond; van sociaal domein tot fysiek en infra, van bedrijfsvoering en digitale transformatie tot complexe samenwerkingsverbanden en de Omgevingswet.

Arnoud hecht aan een integere werkwijze. Hij neemt alle belanghouders stap voor stap en transparant mee in zijn werkwijze. Hij werkt gestructureerd en wil als hij weg gaat een duurzaam geborgd resultaat achterlaten.

Arnoud kan niet alleen goed adviseren, maar ook implementatie ter hand nemen vanuit een jarenlange ervaring op (eind)verantwoordelijke posities in de publieke sector. Arnoud komt op plekken waar een forse veranderopgave ligt en hij vult die empathisch, verbindend en doortastend in.


Enkele projecten Arnoud van Vliet

Strategisch adviseur KNMI
De top van het beleidsdepartement en van het KNMI zochten een onafhankelijk advies over de toekomststrategie van het KNMI.
In een klein team is in dialoog met de leiding van het KNMI de strategische opgave en de aanpak daarvan in beeld gebracht met een review op visie, inhoud en bedrijfsvoering. Daarbij was de beleidsmatige en politiek-bestuurlijke vormgeving van diverse scenario’s een belangrijk punt van aandacht. Recent is het voorkeurscenario bestuurlijk geaccordeerd.
 
Projectleider verbeterplan GGD
Een GGD kwam met een fors financieel tekort uit een fusietraject. Het dagelijks bestuur wilde geholpen worden bij een verbeterplan om snel orde op zaken te stellen en de directie te ondersteunen.
In samenwerking met twee bestuurders uit de gemeenschappelijke regeling en de directie heeft Arnoud een verbeterplan opgesteld. Dit verbeterplan is ook bestuurlijk begeleid en uiteindelijk unaniem aangenomen in het algemeen bestuur. Vervolgens is ook de implementatie begeleid, inclusief de inrichting van de topstructuur.
 
Aanpak digitale transformatie waterschappen.
De waterschappen ontplooien initiatieven om voorop te lopen in de digitale transformatie. Er was de nadrukkelijke wens om tot een gezamenlijke basis te komen.
Op initiatief van Arnoud en in nauwe samenwerking met een aantal sleutelpersonen uit de sector is een baseline opgebouwd van de noodzakelijke digitale transities. In samenwerking met Het Waterschapshuis, de IT-samenwerking van de waterschappen, is deze baseline vervolgens bestuurlijk ingebracht, unaniem geaccordeerd en in uitvoering genomen.