Arnold de Boer

a.deboer@kokxdevoogd.nl
 088 - 116 40 00
06 - 11 00 39 41
LinkedIn
 

 
 
Hoe je Arnold de Boer herkent
 

Arnold de Boer ondersteunt vanaf 2001 publieke organisaties bij de vormgeving van publieke- en publiek-private samenwerking. Dit doet hij de ene keer in de rol van projectleider of procesbegeleider en een andere keer als inhoudelijk adviseur. Zijn focus ligt hierbij op het op een pragmatische wijze tot stand brengen van synergetische publieke samenwerking zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de gestelde uitgangspunten of juridische, organisatorische en financiële randvoorwaarden.
Arnold heeft zich ontwikkeld als een allround bestuurlijk adviseur en heeft geruime ervaring met bestuurlijk gevoelige processen. Hij is als geschoold publiekrechtelijk jurist vele jaren actief in het fysieke domein, maar ook in het sociale domein. Als jurist richt hij zich op bestuurlijke organisatierecht, de grensvlakken van het publiek- en privaatrecht, aanbesteding en staatssteun.
 
In zijn adviestrajecten laat hij graag ruimte aan anderen zonder het proces, de kwaliteit en het resultaat uit het oog te verliezen.