Arie Viskil

a.viskil@kokxdevoogd.nl
 088 - 116 40 00
06- 53 35 26 49
LinkedIn
 

 
 
Hoe je Arie Viskil herkent
 

Arie Viskil is een ervaren en enthousiaste adviseur met veel kennis van en gevoel voor het publieke domein. Hij heeft zijn ervaring opgedaan als politieman, vakbondsbestuurder, lokale volksvertegenwoordiger en als adviseur arbeidsmobiliteit binnen het publieke domein.
 
Arie haalt veel voldoening uit het meedenken in complexe processen met vooral tegengestelde belangen en nemen van lastige besluiten. Gevoel voor verhoudingen, inzicht in  ieders belangen en respect voor elkaar, zorgen er voor dat mensen aangehaakt blijven en het handelingsperspectief breed wordt gedragen. Als adviseur wordt hij gezien als verbinder en krijgt hij met creatieve interventies partijen op één lijn.  
 
Arie is altijd op zoek naar de win-win situatie. Zijn ervaring is dat als de relatie goed is een project soepeler verloopt. Als er eenmaal een aanpak is gekozen en het proces gaat van start, dan vindt hij het belangrijk om met partijen te evalueren en de voortgang te blijven monitoren.