Sociaal domein

Na de decentralisaties van 2015 komt de transformatie nu echt op gang. Tegelijkertijd worstelen veel gemeenten met het uitvoeren van hun wettelijke taken in het Sociaal domein. En er is druk op financiën.
Hoe begeleid je mensen van uitkering naar werk? Hoe garandeer je als gemeente goede en toegankelijke jeugdzorg? Werken wijkteams eigenlijk wel? Is het een goed idee om sociale diensten en regionale werkbedrijven samen te voegen? Welke opgaven vragen om regionale samenwerking? Waar liggen kansen? En welke aanpak werkt?

 
Blogs en opinie
Overzicht
Wilt u kennismaken of advies?
Neem contact op met onze adviseurs