Leefbaarheid en Veiligheid

Criminaliteit in de boven- en onderwereld zet de staat van morgen onder druk. Het tegengaan van ondermijning van de samenleving vereist gecoördineerde inzet en daadkracht in een keten van overheidsorganisaties. Hoe organiseer je dat effectief? Welke datastromen vergroten het beeld van veiligheid en inbreuken? Wat zorgt voor spontane naleving en hoeveel mogen interventies kosten in relatie tot maatschappelijk rendement?

 
Blogs en opinie
Overzicht
Wilt u kennismaken of advies?
Neem contact op met onze adviseurs