De kracht van een team ontstaat niet vanzelf

Enkel door samenwerken kan de (lokale) overheid de burger centraal stellen. Helaas gaat samenwerken niet vanzelf. Zelfs als alles formeel goed geregeld is, en alle structuren zijn er helemaal voor ingericht, moeten uw teams het nog zien waar te maken. Groepsdynamiek en psychologische factoren zijn doorslaggevend.

Voor een belangrijk deel ligt de oplossing in goede opleidingen, gericht op inhoud of proces. Deze kunnen we op maat voor u samenstellen. Onze adviseurs staan in voor een fijne en impactvolle opleidingsbeleving, of het nu gaat om een lang traject met vele modules of een aantal korte workshops. Waarbij wij natuurlijk pleiten voor een langetermijn aanpak voor teamontwikkeling, waarbij opleiding en coaching structureel wordt ingebed in uw organisatie.

Meer dan ooit gaat het om actief leren tijdens het werk. Leren omgaan met permanente verandering, bijvoorbeeld. Met permanente verdieping in nieuwe disciplines. Met fluide vormen van organiseren. Met presteren en improviseren. Soms zijn er immers onzekere factoren die nog tijd nodig hebben om uit te kristaliseren, terwijl uw medewerkers wel voelen dat er veel van hen verwacht wordt. 

KokxDeVoogd heeft sterke adviseurs in de gelederen, die weten hoe je teams laat werken en  coacht - collectief en waar nodig individueel. Onze mensen hebben diverse achtergronden in management en bestuur van organisaties die de afgelopen decennia door grote transformaties zijn gegaan, zoals  gemeenten, provincies, koepelorganisaties, de politie en veel meer. Wij staan klaar u te helpen de samenwerking binnen uw organisatie te versterken.

 

 
Blogs en opinie
Overzicht
Wilt u kennismaken of advies?
Neem contact op met onze adviseurs