De complexiteit van maatschappelijke vraagstukken vereist ijzersterke verandermanagers.

Impact maken begint bij solide onderzoek en steekhoudend advies dat ook uitvoerbaar is. Vervolgens zijn er natuurlijk mensen nodig die de kar kunnen trekken om te zorgen voor de implementatie. Mensen die toezien op het draagvlak en het resultaat. Kortom, de juiste mensen om de visie in de praktijk te verankeren.

Om dat te doen, moet een proces- of programmamanager die visie natuurlijk kennen. Onze adviseurs zetten we daarom ook vaak in om een advies - van ons of van een andere partij - te laten werken. Ze doorgronden de achtergrond, en weten waar de organisatie naar toe moet. Tegelijkertijd zijn ze kritisch en praktisch, houden hun ogen en oren open om bij te sturen en in te spelen op gevoelens en ideeën die bottom up ontstaan. Agile werken wordt dan ook meer en meer de norm.

Net zoals een adviseur van KokxDeVoogd komt ook een programmamanager nooit alleen. U haalt een persoon in huis die in verbinding staat met de vele experts van onze groep. Met een schat aan vak-, dossier- en mensenkennis.

De afgelopen jaren (bege)leidden we bijvoorbeeld veel trajecten op vlak van omgevingswet,  de WMO en jeugdwet. We vertaalden visies en nieuwe wettelijke kaders naar uitvoeringsstructuur met duidelijke taakverdeling van de teamleden en heldere doelen voor het team en partijen die deel zijn van samenwerkingsverbanden.

De rode draad? Voeten op de grond, en de blik op de toekomst. Een aanpak in duidelijke stappen met tussendoelen en ingebouwde momenten voor kritische evaluatie en communicatie. Veel communicatie, wat als de verbinding faalt, faalt alles. 

We zijn het sterkst daar waar de samenwerking het meest complex zijn. Als we bestuurlijk en ambtelijk nauw mogen samenwerken met de provincies en de omgevingsdiensten bijvoorbeeld. Meer weten? We lichten u graag een van onze projecten toe. Aarzel niet! 

 

 
Blogs en opinie
Overzicht
Wilt u kennismaken of advies?
Neem contact op met onze adviseurs