OORA: de strijd om een leefbare wijk start met een brede analyse

Hoe vergroot u vanuit de gemeente de leefbaarheid en veiligheid? Hoe strijdt u tegen ondermijning? Het team Leefbaarheid en Veiligheid ontwikkelde een snelle methode om gemeenten een helder startpunt te geven om de complexe problematiek aan te pakken: de Onveiligheid en Ondermijning Risico Analyse.  

"Mijn inwoners hebben recht op een veilige leefomgeving. OORA helpt mij  bepalen hoe we er als gemeente voor staan en zo ondermijning tegen te gaan. OORA raakt de kern in 18 pagina’s. De uitkomsten zijn politiek – bestuurlijk toepasbaar. Het rapport OORA maakt heel wat los!" - Otwin van Dijk, burgemeester Oude Ijsselstreek

Sociale en bestuurlijke weerbaarheid en veiligheid vormen een zeer complex thema. Een thema dat raakt aan grote uitdagingen. Van burgers in financiële of sociale probleemsituaties. Van ondernemers, die in zware tijden ten prooi kunnen vallen aan criminelen. En al blijft voorkomen natuurlijk beter dan genezen,  de rol van justitie en politie is cruciaal. Kortom, een thema waarin veel partijen een rol (moeten) spelen. De regie is moeilijk. 

De uitdaging ligt bij de gemeente. De grote vraag is: hoe begint u eraan? Hoe ziet en benut u de koppelkansen tussen domeinen in uw gemeente? Hoe neemt uw lokale bestuur de regie in handen? Hoe leert u professionals in het fysieke, sociale, economische en veiligheidsdomein dezelfde taal spreken en hun opgaven op elkaar te laten aansluiten?

Veel gemeenten hebben moeite om de samenwerkingen rond een wijk - elke wijk, juist ook die waar de problemen zich opstapelen - soepel te laten verlopen. Zeker middelgrote en kleinere gemeenten worstelen met onveiligheid en sociale en bestuurlijke weerbaarheid doordat ze worstelen met samenwerken met alle partijen. 

Speciaal voor deze gemeenten ontwikkelden KokxDeVoogd en partnerbureau OnderstebovenAdvies de Onveiligheid en Ondermijning Risico Analyse (OORA). Deze snelle methode (doorlooptijd 8-10 weken) biedt een integrale analyse van uw gemeentelijke aanpak en samenwerking op het vlak van sociale- en bestuurlijke weerbaarheid. Het is de eerste stap om snel tot actie over te gaan. Juist die eerste stap, zo zien wij in de praktijk, is vaak erg lastig.

OORA brengt de troeven en zwakke plekken in kaart van uw gemeente en de betrokken organisaties. Vervolgens voegen wij er de quick wins aan toe die u samen kunt behalen. Dat is meteen wat onze aanpak uniek maakt. OORA is de enige snelle analyse op de markt met een dergelijke grondige integrale insteek. Die kijkt naar genezing, maar zeker ook naar voorkoming.

Nieuwsgierig geworden naar onze benadering? Onze adviseurs gaan graag vrijblijvend met u hierover in gesprek.

Marcel Zethoven, adviseur tel. 06-33 75 99 05 m.zethoven@kokxdevoogd.nl

Arie Viskil, adviseur tel. 06-53 35 26 49 a.viskil@kokxdevoogd.nl

Arie en Marcel lichten met veel plezier de onderzoeksmethode toe aan de hand van de eerste pilotcases.

 

OORA is ontstaan uit een samenwerking tussen KokxDeVoogd en Rienk Hoff, Guusje ter Horst en Caroline van de Wiel van 

 
Blogs en opinie
Overzicht
Wilt u kennismaken of advies?
Neem contact op met onze adviseurs