Sturen op feiten

 

Om organisaties adequaat te helpen bij het maken van strategische keuzes, het formuleren van nieuw beleid of het aangaan van nieuwe samenwerkingen is bijna altijd gedegen kwalitatief of kwantitatief onderzoek nodig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel talent bij KokxDeVoogd zijn of haar loopbaan begon als onderzoeker aan een universiteit, al dan niet gevolgd door een promotie. 

Elke onderzoeksvraag is anders. Bij KokxDeVoogd denken we graag mee met onze opdrachtgevers hoe we de onderste steen boven krijgen. Dat begint met heldere vragen stellen, gevolgd door de juiste keuzes qua methodologie en tools voor desk- en veldresearch. Het onderzoek eindigt natuurlijk met een solide kwalitatieve of kwantitatieve analyse en een helder rapport waar u iets mee kunt. Tot slot zetten we desgewenst een onderzoek om tot een bruikbaar advies.

Naast onderzoeksopdrachten op maat voor onze opdrachtgevers, werken we bij KokxDeVoogd onophoudelijk aan uiteenlopende scans en andere onderzoeksmethoden om te kunnen inspelen op een bredere marktvraag. Een goed voorbeeld daarvan zijn onze evaluatie-tools voor besturen, waarmee we verschillende organisaties snel kunnen helpen om het functioneren van de top in kaart te brengen - intern en als deel van samenwerkende ecosystemen. 

Recent hebben de experts op vlak van Veiligheid en Leefbaarheid een nieuwe onderzoeksmethode gelanceerd: de Onveiligheid en Ondermijning Risico Analyse (OORA). Deze helpt gemeenten om snel knelpunten in de samenwerking tussen gemeente, politie en hulpverlening bloot te leggen, en zo ondermijning efficiënter tegen te gaan. 

Voorbeeld van een onderzoek op maat: Financieel Beeld Omgevingswet 2021 (artikel volgt na aflopen consultatie)

 

 

 
Blogs en opinie
Overzicht
Wilt u kennismaken of advies?
Neem contact op met onze adviseurs