Advies met impact

Op basis van onderzoek werken onze adviseurs solide adviezen uit. We gaan multi-disciplinair te werk, wat wil zeggen dat we onze oplossingen toetsen aan de theorie en praktijk van verschillende disciplines. Concreet: onze adviezen hebben de kritische blik doorstaan van juristen, bedrijfskundigen en financiële en fiscale experts. Meer en meer integreren we ook perspectieven van veranderkundigen en experts op vlak van coaching en teamontwikkeling. 

 

Strategie en beleid

Een succesvol beleid vereist samenhang tussen mensen en processen, doelen en monitoring, middelen en programmering. We helpen overheden bij het vastleggen van de strategie en de vertaling naar heldere beleidskeuzes. In essentie gaat dat over handelen met het juiste perspectief. Wij gidsen bestuurders, managers en organisaties naar de stip aan de horizon en zorgen voor de juiste balans tussen dynamiek en structuur in de beleidscyclus.

Bestuur en organisatie

Het openbaar bestuur worstelt met tal van dilemma’s. Leiderschap is een evenwichtskunst met maatwerk van maatschappelijke waarden. Organisaties in de publieke sector moderniseren door informatiebeheer, participatie en professionalisering. Wij gidsen bestuurders en managers door deze uitdagingen en transformeren organisaties tot opgavegerichte partners.

Samenwerking en participatie

De complexiteit van maatschappelijke vraagstukken neemt alleen maar toe. Overheden kiezen daarom steeds vaker voor intensieve samenwerking. Vraagstukken zijn vaak te groot om zelfstandig op te lossen. Daarnaast groeit het besef dat samenwerken veel innovatieve mogelijkheden kan bieden voor oplossingen. Dat geldt voor intensievere samenwerkingen tussen (lokale) overheden, maar ook voor actieve participatie van burgers en bedrijven.  
Wat zijn uw maatschappelijke vraagstukken? Wat betekenen ze voor uw organisatie? Kunt u ze eigenlijk wel alleen oplossen, of liggen er vruchtbare samenwerkingen voor het grijpen?

Samenwerken is meer en meer de regel geworden. Maar de samenwerkingsvorm is zelden vanzelfsprekend. Wat is het gezamenlijke handelingsperspectief? Wat is een passende juridische vorm? Hoe komt het tot stand en hoe stuurt u bij? KokxDeVoogd is dé partner om samenwerkingen te ontplooien, van eerste verkenning tot en met kritische evaluaties.

 
Blogs en opinie
Overzicht
Wilt u kennismaken of advies?
Neem contact op met onze adviseurs