Gemeenten, provincies en waterschappen, allemaal nemen zij deel aan een groot aantal samenwerkingsverbanden. Dit bijvoorbeeld om taken efficiënter uit te voeren, om grote opgaven het hoofd te bieden of juist om taken op afstand te zetten. De keuze welke samenwerkingsvorm passend is, is daarbij niet altijd makkelijk. Door het beantwoorden van de juiste vragen helpt KokxDeVoogd decentrale overheden bij het kiezen voor de passende samenwerkingsvorm die alle deelnemers bevalt. Welke vragen en afwegingen dit zijn lees je hier.

Succes of hoofdpijndossier? 
Een aantal belangrijke afwegingen en vragen vormen de crux als het gaat of een nieuw in of op te richten samenwerkingsverband een succes wordt of juist een hoofdpijndossier. Stel je die vragen niet vooraf dan sta je al 1-0 achter. Wat voor vragen moet je aan denken? Bijvoorbeeld: wat voor opgave staat er centraal? Is er sprake van een uitvoeringsopgave, of zitten hier ook beleidsmatige elementen in? Waarom vinden we het nodig om samen te werken? Wie zijn de logische samenwerkingspartners, en is er sprake van een gezamenlijk belang onder die partners?   

Pas na bovengenoemde vragen gesteld en beantwoord te hebben, kan nagedacht worden over een rechtsvorm. Is de rechtsvorm gekozen dan wordt ook belangrijk hoe (democratische) controle en sturing kan worden vormgegeven. Ondanks dat dit element vaak als knelpunt wordt ervaren, liggen hier veel (vaak onbenutte) kansen.  

De expertise van KokxDeVoogd 
KokxDeVoogd is gespecialiseerd in het oprichten, inrichten, evalueren en doorontwikkelen van samenwerkingsverbanden. Onze adviseurs hebben uitgebreide kennis en expertise van zowel publiek- als privaatrechtelijke samenwerkingsvormen. Daarnaast zorgt KokxDeVoogd met gedegen procesbegeleiding voor een overzicht van de te maken afwegingen en de consequenties daarvan, en biedt KokxDeVoogd een gestructureerd en overzichtelijk besluitvormingsproces.  

KokxDeVoogd was betrokken bij de keuze voor, en totstandkoming van, tal van samenwerkingsverbanden van decentrale overheden. We noemen de volgende drie voorbeelden:

-Samenwerking OVER-gemeenten.
-Procesbegeleider besluitvorming I&A samenwerking waterschappen Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland.
-Oprichting Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.
 
Daarnaast droeg KokxDeVoogd vanuit haar kennis en expertise bij aan de volgende handreikingen, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de totstandkoming van samenwerkingen door decentrale overheden en de mogelijkheden tot sturing en controle: 

Scherm-afbeelding_2023-03-27_om_13.11.07


Verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden: Afwegingskader voor de keuze tussen publiekrechtelijke of privaatrechtelijke vormgeving. Klik hier om de handreiking te downloaden.


 

Scherm-afbeelding_2023-03-27_om_11.50.39

Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden: Handreiking voor decentrale volksvertegenwoordigers. Klik hier om de handreiking te downloaden.
 
Hoe wij u helpen 
Voor de adviseurs van KokxDeVoogd staat een zorgvuldige procesbegeleiding centraal. Wij maken de benodigde bestuurlijk afwegingen inzichtelijk, nemen ambtenaren en bestuurders stap voor stap mee in de afwegingen die gemaakt moeten worden en geven inzicht in de consequenties daarvan voor de te kiezen samenwerkingsvorm.  

Ons doel is om decentrale overheden te helpen bij het vinden van een toekomstbestendige samenwerkingsvorm. 

Wij bieden: 

-Uitgebreide kennis en expertise ten aanzien van samenwerkingen door decentrale overheden, zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vormen; 

-Overzicht van de te maken afwegingen de consequenties daarvan; 

-Een gestructureerd en overzichtelijk besluitvormingsproces, waarbij alle relevante partijen worden betrokken; 

-Borging van juridische haalbaarheid van de te kiezen samenwerkingsvorm. 


Overweegt uw gemeente, provincie of waterschap een samenwerking aan te gaan met andere decentrale overheden of private partijen? Onze adviseurs denken graag met u mee. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs:

Norbert de Blaay

Guido Lafeber

Sjouke Elsman

Matthias Blankesteijn                                                               

Delen via: