Eric Dorscheidt

 e.dorscheidt@kokxdevoogd.nl

  06 - 46 21 56 26

 

 

 

 
 

Weg met het vijandige mensbeeld van de overheid

Het kan verkeren, en dat doet het ook. In politiek Den Haag lijkt er nu consensus te zijn over een flinke stap terug van de markt ten gunste van de overheid. Breed is het besef dat ons land juist nu een sterke en actieve overheid nodig heeft. Minder markt, meer overheid. Maar welke overheid? En hoe dan?

Voordat iedereen de markt terzijde schuift en de overheid weer innig omarmt, is het goed om te kijken wat we in de staat van morgen dan wel en niet willen en nodig hebben. Er zullen basisregels gedefinieerd moeten worden. Rules of engagement. Zoals de denkers Hobbes, Locke en Rousseau enkele honderd jaar geleden al bepleitten. Niemand wil een overheid die als in een samenzwering een toeslagenaffaire veroorzaakt en daarmee de levens van tienduizenden ruïneert.

Een lelijk gezicht en een vijandig mensbeeld

Wie is er eigenlijk voor wie, is de essentiële vraag. Is de overheid er voor de bevolking, of is de bevolking er voor de overheid? De keuze lijkt niet zo moeilijk, maar hij moet wel worden gemaakt en scherp bewaakt. De overheid heeft in de toeslagenaffaire en in tal van ander zaken en dossiers een lelijk gezicht getoond en een mensbeeld aangehangen dat die overheid de vijand heeft gemaakt van de eigen bevolking, de burger.

Er speelt meer dan de toeslagenaffaire

Waar nabijheid en het dichten van de kloof tussen overheid en burger wordt bepleit, is de realiteit te vaak een andere. De toeslagenaffaire kan niet vaak genoeg worden genoemd, maar er zijn ook de bijstand en boodschappen in Wijdemeren en het door de Belastingdienst zonder pardon of uitleg stoppen van huurtoeslag bij een Syrisch gezin in Maartensdijk omdat hun begin december geboren kind nog niet over een verblijfsstatus beschikt. Waar een felicitatie op zijn plaats was geweest, volgde een boete.

Bij de gratie van de bevolking

Nu de roep om een sterkere, betrokken overheid steeds luider klinkt en politiek breed wordt gedragen, zal de overheid zich fundamenteel moeten bezinnen over welke positie, rol en gedrag daarbij passen. En zal zij er alles aan moeten doen om duidelijk te maken dat regels geen doel zijn maar een kader verschaffen, dat de overheid er is bij de gratie van de bevolking, en dat die bevolking altijd op een fatsoenlijke, eerlijke en coöperatieve overheid moet kunnen rekenen.

Behoefte aan een fatsoenlijk Nederland

Er is overal een grote behoefte aan bestaanszekerheid, aan rugdekking, een beschermlaag en een stevige basis, aan een fatsoenlijk Nederland dat niet alleen in tijden van crisis en corona maar ook overmorgen en voor langere tijd sociale keuzes maakt die onze samenleving echt eerlijk en gezond en duurzaam maken.

We zijn een samenleving

De roep om de overheid is luid. We zijn meer dan 17 miljoen individuen. We zijn een samenleving. We hebben elkaar nodig. En we hebben een overheid nodig die er voor ons is, die deel uitmaakt van die samenleving, er mede vorm aan geeft en die  -op individueel niveau – zelf ook burger is.

Onlosmakelijk verbonden

We zijn geen vijanden, we zijn onlosmakelijk verbonden. Een probleem van de overheid is ook een probleem van de bevolking. Een probleem van de bevolking is ook een probleem van de overheid. Die basishouding kan ons verder brengen. Zeker nu. Zo ontdekken we samen de staat van morgen.

Delen via: