Een kans voor verbeteringen die je niet wil missen

Alle 424 gemeenschappelijke regelingen in Nederland moeten voor 1 juli 2024 gewijzigd zijn. Dit vloeit voort uit de wijziging van de Wgr, maar dit is meer dan alleen een administratieve exercitie. De wijziging van uw regeling is namelijk hét moment om terug te kijken en te evalueren. Met de juiste vragen komen we tot echte verbeteringen en gedragen oplossingen, bijvoorbeeld om de besluitvorming te verbeteren. Zo maakt u de samenwerking sterker en kunt u weer jaren vooruit.

Wat vraagt de wijziging van de Wgr?
De wijziging van de wet heeft grofweg drie onderdelen; de verbetering van de positie van raden en staten, meer controle-instrumenten en verbeteringen voor het functioneren van de samenwerking.

Eén van de wijzigingen gaat over het goed omschrijven wat er gebeurt als een deelnemer wil uittreden. Hoe moeten we omgaan met uittreden, welke balans brengen we dan aan tussen de belangen van de deelnemers en uittreder? En hoe kijken de raden daartegenaan? Welke kosten kunnen of moeten worden doorberekend? Welke termijnen worden aangehouden? Allemaal vragen om te beantwoorden en in de regeling vast te leggen.

Haast geboden?
Deze wetswijziging geeft u tot 1 juli 2024 de tijd om uw besluitvormingstraject te hebben afgerond. Onze ervaring is dat voor een zienwijze en instemmingsprocedure meer tijd nodig is dan vaak wordt gedacht. De wijziging in de wet verplicht dat voor bijvoorbeeld regelingen van colleges twee keer een raadsbesluit noodzakelijk is, een keer voor een zienswijze en de tweede keer voor toestemming. Een goed georganiseerd wijzigingsproces duurt dan al snel 6 tot 9 maanden. Hiervan is een groot deel doorlooptijd waarin deelnemers eventuele zienswijze voorbereiden, raden toestemming verlenen en deelnemers instemmen met de wijziging. Met het door ons gestructureerde proces beperken we de tijd die het kost om tot een gewijzigde regeling te komen.

Is er haast geboden? Mail of bel ons op 088 – 116 40 00 voor een afspraak.

Kansen voor verbetering?
De wijziging van uw regeling als gevolg van de wetswijziging kan een goed moment zijn om eens breder te kijken naar de samenwerking en hoe de afspraken zijn vastgelegd. Uw ervaring van de afgelopen jaren met hoe de samenwerking gaat, is daarvoor belangrijke informatie. Vragen over de samenwerking die we met u zullen beantwoorden zijn:

 • Loopt de besluitvorming stroef, schuurt het in vergaderingen of zijn er vragen over meerderheid of consensus?
 • Zorgt een andere governance vorm voor betere afstemming tussen de deelnemers?
 • Zijn er duidelijke afspraken over archiveren en digitaal vergaderen?
 • Kunnen inwoners de agenda van het bestuur vinden?

Wat bieden wij?

 • Een goed en gestructureerd proces: we faseren het proces waardoor uiteindelijk snelheid en zorgvuldigheid samen komen.
 • Een aangepaste regeling; we begeleiden u bij het maken van keuzes en zorgen voor een juridisch juiste, passende en volledige up to date regeling.
 • Draagvlak: we creëren draagvlak onder alle deelnemers, zowel politiek, bestuurlijk als ambtelijk. Problemen uit het verleden pakken we samen op en we voorzien deze van een passende, heldere en werkende oplossing.
 • Een heldere en passende governance voor uw samenwerking; uw ervaring en onze expertise brengen we samen. We formuleren verbeteringen en helpen u bij het implementeren daarvan.

Wilt u eens samen sparren over uw regeling? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Onze expertise
KokxDeVoogd, is gespecialiseerd in het oprichten, evalueren, doorontwikkelen en het beëindigen van samenwerkingsverbanden. Bij de processen die wij begeleiden zijn wij altijd gericht op uitkomsten die niet alleen juist maar ook breed gedragen worden onder de deelnemers, en juridisch solide zijn.

 • Wij geven op overzichtelijke wijze weer met welke keuzes u te maken heeft;
 • Wij richten een integraal proces in waarin alle betrokken actoren een duidelijke rol hebben;
 • Wij begeleiden het samenwerkingsverband, ambtenaren en bestuurders bij het maken van deze keuzes;
 • We hebben vroegtijdig oog voor de positie van raden en colleges in het besluitvormingstraject;
 • Het resultaat hiervan is dat uw regeling met één besluitvormingsronde juridisch (wet) én inhoudelijk (realiteit) weer jaren meekan.

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in bestuurskundige, procesmatige, juridische en inhoudelijke vraagstukken.

Guido_Lafeber           Sjouke_Elsman_2          20211116-258-INTERNETFILE          norbert-de-blaay

Guido Lafeber            Sjouke Elsman                     Matthias Blankesteijn       Norbert de Blaay

Wilt u een samen sparren over uw regeling? Of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling? Neem contact op met onze adviseurs! 

Meer lezen?
Lees ook: De gewijzigde Wgr: keuzes, keuzes, keuzes!

 

Delen via: