Datum | 10-10-2019
Auteur | Anne de Rooij en Elise van Leest
Adviseurs bij KokxDeVoogd
a.derooij@kokxdevoogd.nl
06-22672855

 
 
Uitvoering van de Omgevingswet: wat gaan we eigenlijk doen?

De VNG promoten de Omgevingstafel als oplossing voor het versnellen van het vergunningproces. Met zoveel mogelijk partners om één tafel en kijken wat er wel kan. Het lijkt een mooie oplossing.

Bij de provincie Noord-Holland heb ik eerder het zogenaamde PRIP geïntroduceerd. Een nieuwe werkwijze waar alle sectorale belangen, en lokale belangen om een tafel zaten om tot een ambtelijk besluit te komen. Binnen een uur. Het kan. De doorlooptijd van ambtelijk afweging wordt daardoor enorm versneld. Zie voor meer informatie https://omooc.nl/inzicht/samenwerken-binnen-de-organisatie-deel-2/ Het lijkt er op dat de Omgevingstafel een vergelijkbaar concept is.

Wat heb ik geleerd van het PRIP? In de eerste plaats dat het niet eenvoudig is om alle partners op één moment aan tafel te krijgen. In de tweede plaats dat het niet eenvoudig was om de goede personen aan tafel te krijgen. Als deze twee dingen al moeilijk zijn in één provinciale organisatie, hoe moeilijk wordt dat dan in een regio?

In mijn gesprekken met Omgevingsdiensten (OD’s), die toch de echte uitvoering van het vergunningproces doen, blijkt dat zij vooral inhoudelijk met de omgevingstafel bezig zijn. Wat gaat een OD daar doen? Gaan ze meedenken of de regels uitleggen? Gaan ze met alle expertises of juist met een generalist? En is er nog zoiets als vooroverleg? (of na-overleg, na een Omgevingstafel?) Sommige gemeenten hebben hoge verwachtingen van de resultaten van de Omgevingstafel en willen er al mee gaan oefenen.

Het succes van de Omgevingstafel kan snelheid en duidelijkheid zijn. Maar dan moet het regionaal wel goed geregeld zijn. Als iedere gemeente elke week een Omgevingstafel belegt, dan wordt het voor de OD wel ingewikkeld om overal aan te sluiten. Als de werkwijze  of de verwachtingen per tafel enorm verschillen, dan vraagt dat wel veel van alle deelnemers.

En wie gaat al die inzet aan die Omgevingstafels betalen? Welke afspraken moeten daarover gemaakt worden? En wat betekent dit voor de productdienstencatalogus (PDC) van de OD’s, sturing op outcome en ook op gemeentelijke inzet?

Bij KokxDeVoogd zetten we in op het ervaren van nieuwe werkwijzen en daarvan leren. Een regionale uitwerking van de Omgevingstafel zodat voor alle betrokkenen het een werkbaar proces wordt. En met uitstraling naar de PDC, het gesprek in het algemeen bestuur, en inzet op verbeteren van samenwerking. Lokaal, passend bij de regio en met alle partijen uit het fysieke domein samen. Efficiëntie en doelmatigheid zijn het resultaat van doen, niet van erover (blijven) praten.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening over de uitvoering van de Omgevingswet? Neem dan contact op met Anne de Rooij of Elise van Leest.