Datum | 07-02-2020
Auteur | Anne de Rooij 
Adviseurs bij KokxDeVoogd
a.derooij@kokxdevoogd.nl
06-22672855

 
 
Uitvoering van de Omgevingswet: wat gaan we eigenlijk doen?

Toen ik vorig jaar in de file stond, vanwege stikstofprotesten, luisterde ik toevallig naar een podcast over compassie. Compassie, in tegenstelling tot empathie, is een bewuste keuze om betrokken te zijn bij een groep die niet meteen tot ‘jouw groep’ hoort. Het slurpt geen energie weg, maar maakt je wereld groter.

De stikstofcrisis raakt veel mensen. De boeren, de aannemers, het grondverzet, de architecten, maar ook ambtenaren, politici, politie, automobilisten. De natuur wordt ook vertegenwoordigd door mensen. Dat er sprake is van een complex en breed maatschappelijk probleem is wel duidelijk.

Voor een opdrachtgever ben ik bezig om gesprekken te organiseren om politieke besluitvorming rondom stikstof te ondersteunen. Maar eigenlijk ben ik bezig om compassie te organiseren. In gesprek wordt de soep nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend. In gesprek is ruimte voor begrip en voor verschil. Voor menselijkheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik ben elke keer weer blij dat mijn angst dat iedereen vooral boos op elkaar is, vaak onterecht is. En dat deelnemers aan het gesprek heel goed zelf hun gesprek kunnen blijven voeren, ondanks of juist dankzij de emoties die het onderwerp oproept.

Veel spelers in de stikstof voelen zich machteloos. Machteloos omdat je je toekomst niet meer voor je ziet, machteloos omdat je bang bent je werk en identiteit te verliezen, machteloos omdat je weet dat je moet adviseren en besluiten met onvoldoende zekere kennis, machteloos omdat je zelf niets kunt doen. Compassie geeft je begrip voor de belangen die in dit dossier op het spel staan.  

Als adviseur van de overheid zie ik dat er vooral veel aan structurering in het stikstofdossier wordt gedaan. Veel plannen van aanpak, veel procesafspraken. Veel behoefte aan grip, aan zekerheid, aan duidelijkheid. Factsheets, normwaarden, etc. Dat is heel begrijpelijk voor een overheid, maar het levert vaak ook verkeerde energie op. Alsof er éen waarheid is, die we aan de ander kunnen opleggen. Veel maatschappelijke problemen zijn nog even niet te vereenvoudigen.

Ralph Stacey heeft een heel mooi plaatje gemaakt over complexiteit en hoe daarmee om te gaan.

Wilt u meer weten neem dan contact op met Anne de Rooij