Datum | 07-02-2020
Auteur | Anne de Rooij 
Adviseurs bij KokxDeVoogd
a.derooij@kokxdevoogd.nl
06-22672855

 
 
Open deur: nooit meer Poolse landdag?

Er zijn van die open deuren, die iedereen  kent en waar je toch tegen aan loopt.
Geen Poolse landdag, hoor ik geregeld. En een andere open deur: samenwerkingsverbanden moeten doelen dienen en geen doel in zichzelf zijn. Afspraken zijn een middel tot een ander doel, maar verworden vaak en heel snel tot een ‘Ding an sich.’

Afspraken maken op een Poolse Landdag, mensen waarschuwen me daar altijd voor. Maar eigenlijk zijn de vervelendste gesprekken in kleine vergaderingen over wat de afspraken precies zijn. En juist die gesprekken worden vaak heel snel gestart. Je hoort de juridisch en financiele advies al typen en kritische vragen stellen. Bij KokxDeVoogd geloven wij niet in doel/middel verwarring. Nadenken over samenwerkingsarrangementen is veel complexer.

In een vorig leven was ik tijdelijk directeur van een patiëntenvereniging. Wij moesten met verzekeraars en audiciens afspraken maken over het verbeteren van de kwaliteit van hoorzorg. In alle vergaderingen met die partijen waar ik instapte, ging het over structuur, statuten, betalen, voorzitterschap en over de onderliggende rekenmethodes. Nooit ging het over ons belang en gezamenlijk doel: het verbeteren van de hoorzorg. Maar ook de belangen en doelen van mijn gesprekspartners kwamen nooit direct aan de orde. Hoe kan het dat je in de samenwerking zo snel het doel van een samenzijn uit het oog verliest? Maar belangrijker, hoe zorg je ervoor dat het gesprek weer gaat over waar het over zou moeten gaan?

Ik stel een gestructureerde Poolse landdag voor.

De Poolse landdag heeft tegenwoordig een negatieve klank. Grote groepen met elkaar in gesprek, vooral energie verliezend en zonder conclusie weer naar huis gaand. Wat is anders dan een ‘gewone’ vergadering met beperkte deelnemers? De deur van de Poolse landdag staat namelijk voor iedereen open en iedereen kan ook zomaar weer weg, iets wat bij een vergadering niet kan. En afsluiten, tot de orde van de dag weer overgaan, gebeurt na elke vergadering ook.

Ik betwijfel echt of de Poolse landdag zoveel slechter is dan tijden achter je bureau memo’s typen, afspraken en statuten maken en pas aan het samenwerken gaat als je dat allemaal achter de rug hebt. Er zijn tegenwoordig heel veel manieren om meer resultaat te halen uit Poolse landdagen. Met een mooi Engels woord worden dit large scale interventions genoemd. De basis van deze manieren is dat aanwezigheid en betrokkenheid veel impact kan hebben. Dat je als aanwezige, als mens, een bijdrage kan leveren. Dat er, met een goede agenda en doordacht proces, afspraken gemaakt kunnen worden, die uitgewerkt kunnen worden en bekrachtigd.

De open deur van dit verhaal is dat afspraken pas gemaakt zouden moeten worden als er een gedeelde en doorleefde samenwerkingsfilosofie is. En samenwerking, dat doe je samen, met mensen bij elkaar. Misschien op een Poolse landdag, of op een andere manier.

Wilt u meer weten over effectieve strategische bijeenkomsten met veel partijen?
Open deur: Neem dan contact met me op.
A.derooij@kokxdevoogd.nl of 06-22672855