Datum | 08-02-2018
Auteur | Arthur Cremers
Adviseur bij KokxDeVoogd
a.cremers@kokxdevoogd.nl
 06 - 23 98 74 60

 
 
Zes gouden tips voor raadsleden

Aan de vooravond van de raadsverkiezingen in maart een kort moment van reflectie. De komende vier jaar zullen jullie overspoeld worden met allerhande beleidsnota’s. Kunst en cultuur, participatie, schulddienstverlening, welstandsbeleid... je zult het snel genoeg merken. Kan dat nou niet anders?! Ja, dat kan. KokxDeVoogd is voortdurend bezig om met bestuurders de essentie te vinden van maatschappelijke toegevoegde waarde. ’Ontdek de staat van morgen’ aan de hand van een zestal vuistregels.

Gouden tip 1. Maak een selectie van de maatschappelijke opgave van de gemeente
Maak een scherpe selectie voor maatschappelijke opgaves van de gemeente waar je echt op kunt sturen en de vraagstukken waar je slechts n van de actoren bent. Je kunt dit doen door te toetsen op de as interne of externe sturing, en de as resultaat of randvoorwaarde. Je komt dan tot de conclusie dat slechts een beperkt aantal opgaven smart te maken is in je beleid. Helemaal niet erg, maar wees er wel helder over als politiek.

Gouden tip 2. Stuur vooral op begroting en jaarrekening
Als je deze selectie hebt gemaakt, beperk dan je sturing tot de begroting en jaarrekening. En misschien nog een tussenrapportage. Eigenlijk gewoon zoals iedere onderneming dit doet. Dit betekent dat je mag eisen dat de kwaliteit van de teksten en cijfers van de begroting echt goed is (!).

Gouden tip 3. Start met opgavegericht werken
Houd op met het maken van sectoraal beleid en ga over tot het opgavegericht werken. Niet de portefeuilleverdeling is van belang, maar uitsluitend de maatschappelijke opgave. Voor een inwoner is het immers niet interessant of een wethouder iets heeft bereikt, maar wel of de kinderen met een leerachterstand worden geholpen of het zwerfafval wordt opgeruimd.

Gouden tip 4. Moderne marketing
Werk naast tekst ook met filmpjes en graphics als je echt meer wilt bereiken dan de usual suspects. Minder tekst - van hoge kwaliteit - en sprekende beelden.

Gouden tip 5. Raadsvoorstellen op 1 A-4tje
En voor al die zaken die tussendoor nog boven komen drijven gedurende het jaar: vraag het college voorstellen op één A4tje aan te leveren. Vooruit, het mogen ook twee A4tjes zijn. Maar hoe beknopter, hoe krachtiger. Het is niet makkelijk, maar het kan!

Gouden tip 6. Neem een time out
Voor je het weet gaat de beleidsmachine na 21 maart op volle toeren draaien. Neem de tijd als politiek om reflectie in te bouwen. Ga samen met je gemeentesecretaris en griffier een dag - het mogen ook twee dagen zijn - intensief de vuistregels verkennen. Een goed begin is essentieel voor vier succesvolle jaren.

Welke tip spreekt jou aan? Ik ben benieuwd naar je antwoord! De eerste drie reacties krijgen gratis het boek ’Poleposition’ over vernieuwing van de gemeentelijke organisatie, thuis gezonden.
Succes en ik hoor graag van je!

Arthur Cremers
Adviseur bij KokxDeVoogd
 a.cremers@kokxdevoogd.nl
 06 - 23 98 74 60