Suzanne van de Bunt

 s.vandebunt@kokxdevoogd.nl

 06 - 12 35 98 18

Roos Molendijk

  r.molendijk@kokxdevoogd.nl

 06 - 83 02 02 25

 
 

Voorkomen is beter dan bewindvoering

Als de Coronacrisis ook de werknemers met vaste banen gaat raken neemt de kans op schulden toe. Het beroep op bewindsvoering en schuldhulpverlening groeit. Hoe zorgen gemeenten ervoor dat voorkomen de norm wordt en niet bewindvoering?

Corona heeft de wereld op zijn kop gezet. Niemand weet precies wat ons morgen en de komende tijd te wachten staat, maar economen vrezen grote en langdurige (financiële) gevolgen van de corona-pandemie. Voor Nederland wordt rekening gehouden met een economische krimp van misschien wel 10% of meer, met een enorme golf van ontslagen en faillissementen en snel oplopende problematische schulden.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uit 2012 maakt de schuldhulpverlening en passende ondersteuning in ons land een wettelijke taak van gemeenten. De wet geeft gemeenten zorgplicht en regie op het terrein van integrale schuldhulpverlening. Dat geldt zowel voor het oplossen van financiële problemen als het voorkomen ervan.

Het doel van de Wgs is een effectievere gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarom is in de wet ook de taak van gemeenten op het terrein van de integrale schuldhulpverlening opgenomen. Er is niet alleen aandacht voor het oplossen van financiële problemen, maar ook voor het ontstaan daarvan en de omstandigheden die daarbij een rol spelen, zoals psychosociale factoren, relatieproblemen, woon- en gezinssituatie, gezondheid en verslaving.  

Bewindvoering kost gemeenten onnodig veel geld

Het snel stijgen van problematische schulden trekt een behoorlijke wissel op de gemeentekassen. De gemeenten zijn veel geld uit de bijzondere bijstand kwijt aan bewindvoering voor mensen met problematische schulden. Die bewindvoering zit echter aan het einde van de pijplijn en niet aan het begin, waar mogelijk veel grotere problemen te voorkomen zijn.

De wet geeft gemeenten niet voor niets ook de zorgplicht en regie bij het voorkomen van financiële problemen. Voorkomen is beter dan bewindvoering. Dat is niet alleen beter voor mensen die te kampen hebben met financiële problemen en hun schulden zien oplopen, maar ook voor de gemeentekas die minder hoeft uit te trekken/waarin minder geld hoeft te worden gereserveerd voor bewindvoering.

Eerder zicht hebben op problematische schulden

Gemeenten moeten eerder zicht krijgen op problematische schulden. Bijvoorbeeld door meer in te zetten op vroegsignalering van betalingsachterstanden, voorlichting en coaching. Daarnaast loont het om te investeren in de relatie met de lokale bewindvoerders en de rechtbank. Er moet een positieve prikkel zijn om mensen zo als snel mogelijk binnen een bepaalde periode financieel weer op eigen benen te krijgen. In het huidige systeem ontbreekt die prikkel voor bewindvoerders; er is eerder sprake van een ‘averechtse prikkel.

Gemeenten willen meer grip krijgen op de stijgende vergoedingskosten voor bewindvoering vanuit de bijzondere bijstand. De wet verplicht hen immers hun inwoners te behoeden voor – verdere – problemen en te zorgen dat zij op termijn weer op eigen benen staan en financieel redzaam zijn. Dat is voor iedereen beter. Dit vraagt om het creëren van een stabiele situatie. Pas daarna is het zinvol om schulden op te lossen.

KokxDeVoogd weet veel over  bewindvoering en de initiatieven die er in het land rondom bewindvoering zijn ontplooid. Door een grotere en actievere rol van gemeenten is in ieder geval al de nodige winst te boeken. En dat is wel zo welkom in deze financieel zware tijden.

Herkenning? Verbazing? Interesse?

Mocht je na het lezen van dit artikel je verhaal willen delen, nieuwsgierig zijn geworden naar de bijdrage die wij u kunnen leveren of naar de opdrachten die KokxDeVoogd uitvoert, dan nodigen wij je van harte uit contact op te nemen.