Datum | 23-04-2018
Auteur | Jochem Boeke
Adviseur Management accounting
j.boeke@kokxdevoogd.nl  
06 - 29 06 33 07

 
 
Softwareleveranciers mee laten denken over de toekomst?

‘Naar een duurzaam belastingklimaat’ was de slogan van de VNG Belastingconferentie 2018 op 13 en 14 maart. Samen met Peter Stoffelen, directeur van Belastingsamenwerking West-Brabant,  presenteerde ik daar, de LangeTermijnAgenda Belastingen. Een agenda waarvan ik de ontwikkeling in opdracht van de VNG mag begeleiden. Hieronder lees je mijn reflectie.

LangeTermijnAgenda Belastingen

Grip op de toekomst
Belastingorganisaties staan constant onder druk om de dagelijkse taken uit te voeren, om te voldoen aan veranderende regels van het Rijk en om de eigen processen te optimaliseren. In de hectiek van de dag is het voor hen cruciaal om overzicht te houden en om bewust met de toekomst bezig te zijn. De LangeTermijnAgenda Belastingen is één van de projecten van Samen Organiseren binnen de VNG. Samen Organiseren is een beweging vanuit gemeenten met de focus op meer samenwerking, verbinding van beleid en uitvoering, standaardisering en digitalisering van processen. Het doel is de  dienstverlening van gemeenten aan inwoners, bedrijven en instellingen te verbeteren. De LangeTermijnAgenda Belastingen is specifiek gemaakt voor en door belastingorganisaties: gemeenten, waterschappen, belastingsamenwerkingsverbanden en ketenpartners. De agenda zet de belangrijkste thema’s, ontwikkelingen en wetswijzingen voor belastingorganisaties op een rij en laat zien wat wanneer moet. Zo zorgt de agenda dat de belastingorganisaties meer grip krijgen op hun toekomst.

Lastige discussie
Daar waar meerdere partijen verschillende belangen hebben, ontstaan vaak discussies. Zo ook tijdens onze presentatie. Over de vraag of softwareleveranciers betrokken moeten worden bij het opstellen van de LangeTermijnAgenda, bleken de partijen van mening te verschillen. Vertegenwoordigers van belastingorganisaties hielden de boot af: zij willen niet dat de belangen van softwareleveranciers van invloed zijn op hun LangeTermijnAgenda. De softwareleveranciers willen daarentegen graag meedenken over de digitalisering en zij willen daarom bijdragen aan de LangeTermijnAgenda. Nu hoor ik je denken: waar sta jij zelf in deze discussie? Als adviseur bij KokxDeVoogd kom ik regelmatig belangenverschillen tegen. Ik ben van mening dat als wij ieders rol en belang duidelijk voor ogen houden, een bijdrage van verschillende partijen zelfs waarde kan toevoegen aan de LangTermijnAgenda Belastingen. Ik ben daarom van plan om de softwareleveranciers wel uit te nodigen om aan de LangeTermijnAgenda bij te dragen. Uiteraard hou ik daarbij de belangen van belastingorganisaties in het oog. Zij gaan immers over hun eigen agenda.

Ik hoor graag jullie reactie. Bel of mail me op 06 - 29 06 33 07 of j.boeke@kokxdevoogd.nl

Jochem Boeke
Adviseur Management accounting
 j.boeke@kokxdevoogd.nl
 06 - 29 06 33 07