Datum | 07-10-2019
Auteur | Arthur Cremers
Adviseur bij KokxDeVoogd
a.cremers@kokxdevoogd.nl
 06 - 23 98 74 60

 
 
Provincies… wakker worden!

Ze zijn er. Alle provincies hebben een nieuw provinciebestuur. Mooi moment om de twaalf bestuursakkoorden onder de loep te nemen. En wat lees ik: mooie ambities over samenwerken, over integraliteit en over maatschappelijke opgaves. Als je probeert de wensen en ambities van de nieuwe provinciebestuurders als buitenstaander te lezen, valt het wel erg op: wat een abstract taalgebruik. En wat veel goede voornemens. Je kunt het bijna niet met de provincies oneens zijn.

En hier groeit ook mijn onrust. Kijk eens wat er – alleen dit jaar al – op de provincies is afgekomen. Een klimaatakkoord dat – gestut door de stok achter de deur die Urgenda heet – barst van de ambities en nieuwe beleidsvoornemens. De Tweede Kamer kijkt angstvallig mee over de schouder van de ministeries, of de provincies in staat zijn om de concrete slag naar uitvoering te maken, bijvoorbeeld via een Regionale Energie Strategie. Dit najaar worden de handtekeningen gezet en staan de provincies voor de taak om in tien jaar tijd een transformatie in hun regio te realiseren. Met al die mooie ambities op het gebied van samenwerken was dat niet iets waar provincies vanzelf goed in waren.

Sluipenderwijs is inmiddels ook de NOVI bij de nieuwe besturen op de mat gevallen. De wat? NOVI: Nationale Omgevingsvisie, wen er alvast maar aan. Ik ga er vanuit dat bij zo’n document alle alarmbellen bij de provincies afgaan. Ruimtelijke ordening, was dat niet ons domein? ‘Je gaat erover of niet’, heeft Rutte ons indertijd voorgehouden, dus hoezo NOVI? Gelukkig is het nog maar de startnota, dus er is nog tijd voor de provincies om met een tegenbod te komen en te zorgen dat de twaalf omgevingsvisies de status van NOVI krijgen. Maar dan moeten de provincies inmiddels wel vreselijk veel haast maken.

En ten slotte is door de Raad van State met luide gong het stikstof-oordeel uitgesproken. Knarsend en piepend komt bouwend en ondernemend Nederland tot stilstand. Compensatie van stikstofuitstoot in de toekomst is per direct niet meer mogelijk en de provincies zijn – mede – aan zet om te zorgen dat de natuurgebieden in Nederland weer kunnen herstellen. Het is een uitspraak die onverwacht scherp en helder is en dit hele jaar nog nagalmt. De boeren rijden de hekken omver op het Malieveld in Den Haag; een voorproefje van de impact die de klimaattransformatie zal hebben in de regio’s.

Terug naar de twaalf coalitie-akkoorden: samenwerking, integraliteit en maatschappelijke opgave… zijn de provincies in staat om de komende bestuursperiode te komen tot concrete uitvoering in het mijnenveld dat ze wacht? We hebben de provincies nu harder nodig dan ooit, want juist in de uitvoering is veel kennis en maatwerk op regionaal niveau nodig. Dat lijkt met al die abstracte taal eenvoudig, maar samenwerken in een complexe omgeving is dat zeker niet. Wakker worden, en … aan de slag.

Interesse om eens verder te praten over samenwerken aan maatschappelijke opgaven, neem contact met me op.