Eric Dorscheidt

 e.dorscheidt@kokxdevoogd.nl

  06 - 46 21 56 26

 
 

Onbemiddelbaren verdienen een basisbaan in plaats van een uitkering

Geef mensen geen uitkering, maar zorg voor zinvol werk. Volgens de grondwet heeft iedereen immers recht op fatsoenlijk werk. Er zijn echter mensen die graag willen werken, maar voor wie het niet werkt op de arbeidsmarkt, wat er ook wordt geprobeerd. Jaren geleden waren er voor hen de Melkert-banen, maar die werden helaas – en om de verkeerde redenen - wegbezuinigd.

Basisbanen zijn samengesteld uit taken en klussen

Maar er is hernieuwde hoop. Zo is de stad Groningen een experiment begonnen met zogenoemde basisbanen voor onbemiddelbaren. En dat zou wel eens veel navolging kunnen krijgen, zo vermoeden de adviseurs van KokxDeVoogd.  Basisbanen zijn geen ‘echte’ functies. Het zijn banen van in principe 32 uur die zijn samengesteld uit taken en klussen die bleven en blijven liggen bij onder meer zorginstellingen, scholen, wijkgebouwen en in de openbare ruimte.

Werk dat anders niet gebeurt

Er is dus geen sprake van valse concurrentie of verdringing op de arbeidsmarkt. Het is werk dat anders niet gebeurt terwijl we dat wel willen en nodig vinden. Bedrijven en instellingen waar de basisbaners werken, betalen voor de waarde van het voor hen uitgevoerde werk.

Financiering hoeft niet moeilijk te zijn

Volgens wethouder Bloemhoff van Groningen hoeft de financiering van basisbanen niet moeilijk te zijn. De basisbaan heeft als principe dat je de uitkering verloont. Uitkeringsgelden mogen echter niet op het loonstrookje. Groningen doet het toch omdat er al een tekort is op uitkeringsgelden en de stad zelf moet bijleggen. Daarvoor zijn geen wettelijke beperkingen. Groningen rekt de bijstand op naar het minimumloon. De kosten van de basisbanen en de begeleidingskosten worden terugverdiend door bijdragen voor verricht werk en besparingen op gezondheidszorg.

Basisbanen als goede businesscase

Een baan in plaats van een uitkering bespaart kosten. Mensen die werk hebben, zijn minder vaak ziek en mankeren minder. Maar die besparingen gaan nu nog naar de zorgverzekeraar. Daar moet op landelijk niveau over worden nagedacht en dan zouden basisbanen wel eens in veel gemeenten een goede businesscase kunnen worden.

Je weer mens kunnen voelen

Er is een fundamenteel andere kijk nodig op ons uitkeringsstelsel. Je kunt berekenen hoeveel mensen onbemiddelbaar zijn. Die uitkeringen moet je toch al betalen. Dat geld kan voor basisbanen worden ingezet. Regel centraal wat centraal moet worden geregeld om het zo decentraal mogelijk te maken zodat mensen zich in hun basisbaan weer mens kunnen voelen.