Datum | 09-04-2018
Auteur | Suzanne van de Bunt
Adviseur Procesregie
s.vandebunt@kokxdevoogd.nl  
06 - 12 35 98 18

 
 
Mijn toegevoegde waarde als startend adviseur

Wanneer ik vertel dat ik na mijn opleiding direct begonnen ben als adviseur voor de publieke en semipublieke sector, krijg ik regelmatig de vraag wat mijn toegevoegde waarde als startend adviseur is. Een logische vraag! Het adviesvak is namelijk niet alleen voor mij een behoorlijke uitdaging, ook voor mijn collega’s en opdrachtgevers is het werken met de jongste telg van KokxDeVoogd vaak wel even wennen. Nu ik ruim een jaar onderweg ben, en recent een langlopende opdracht heb afgerond, zal ik je aan de hand van mijn ervaringen antwoord geven op deze vraag.

Grenzen verleggen
Voor de overheid werken vaak héél ervaren adviseurs. En het zal je dan misschien ook niet verbazen dat je als startend adviseur, meewerkend in de projecten van ervaren collega’s, regelmatig gevraagd wordt senior werkzaamheden uit te voeren. Zo denk je bijvoorbeeld een presentatie voor een managementoverleg of college van B&W voor te bereiden, word je vervolgens het podium geboden om de presentatie ook zelf te geven. Of, je verdiept je in een beroepsgroep waar je voorheen nog nooit kennis mee had gemaakt, en voor je het weet ben je zelfstandig interviews met hen aan het afnemen. Deze stapjes buiten mijn comfortzone, maken dat ik het afgelopen jaar mijn grenzen behoorlijk heb verlegd. En het zijn niet alleen de werkzaamheden waarin ik deze grenzen heb verlegd…

Tijdens mijn start bij KokxDeVoogd werd ik gevraagd de rol van projectsecretaris binnen een project van één van de koepelorganisaties te vervullen. Het politiek-bestuurlijke spanningsveld, een samenwerking tussen ketenpartijen en een zorg gerelateerd inhoudelijk thema maakten dat ik niet kon wachten om te beginnen. En naast deze langlopende opdracht, heb ik in tal van andere opdrachten mee mogen werken. Zo maakte ik kennis met gemeenten, welzijnsorganisaties, sociaal dienstverleners en een werkgeversservicepunt. Ieder van deze opdrachten in een eigen context, met verschillende betrokkenen en belangen. Maar ook de locaties verschilden per opdracht. Door van de ene locatie naar de andere te reizen, mag ik wel zeggen dat ik Nederland een heel stuk beter heb leren kennen. Een letterlijke verlegging van grenzen dus!

Verwondering
En de opdrachtgever dan? Waarin ligt voor de opdrachtgever de toegevoegde waarde van een startend adviseur? Goede vraag! Doordat ik als startend adviseur nieuwe kennis in huis heb en geen “ballast” vanuit eerdere ervaringen meedraag, bekijk ik iedere situatie met een frisse blik. Nu hoor ik je denken: de zoveelste frisse blik die denkt dat dingen anders kunnen... Maar wat je als startend adviseur hierin uniek maakt is dat je je verwondert over de dingen die je tegenkomt. En juist door deze verwondering uit te spreken en extra vraagtekens te durven stellen bij de “gewone gang van zaken”, daag ik niet alleen mezelf uit een stap extra te zetten, maar lever ik ook een bijdrage aan de projecten die ik doe.

Je zult begrijpen dat ik complexe opdrachten voor nu nog even samen met mijn ervaren collega’s oppak! Maar mocht je na het lezen van dit blog nieuwsgierig zijn geworden naar de bijdrage die ik kan leveren aan jouw project, naar de opdrachten die KokxDeVoogd uitvoert, of naar het werken als startend adviseur, dan nodig ik je van harte uit contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.


Suzanne van de Bunt
Adviseur Procesregie
 s.vandebunt@kokxdevoogd.nl
 06 - 12 35 98 18