Eric Dorscheidt

 e.dorscheidt@kokxdevoogd.nl

 06 - 46 21 56 26

 
 

Hoe we organiseren dat Werk & Inkomen, Wmo en Jeugd een plaats krijgen in de wijkteams.

In 2015 kregen gemeenten in het sociale domein te maken met drie belangrijke decentralisaties, de zogenoemde 3D’s. Het ging om de jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet. De participatiewet – de oude bijstandswet - werd overigens al gedaan door gemeenten. Deze drie decentralisaties hebben een sterke onderlinge samenhang. De doelgroepen kennen een gedeeltelijke overlap. Er is een stapeling van problemen. Een belangrijke oorzaak van de problemen is een te laag of geen inkomen en de daarbij horende schuldenproblematiek. En dat is nu bij uitstek het terrein van Werk & Inkomen.

Eén integraal team dat maatwerk en mainstream verenigt

Het zou zowel vanuit de beleidsmatige kant als vanuit organisatie en aanpak helpen om de drie decentralisaties in samenhang te bezien en te organiseren. Gemeenten zouden zo de ruimte krijgen en kunnen nemen om integraal beleid te gaan voeren. Dat was best een goede gedachte, maar daarmee helaas nog geen praktijk in gemeenten. De wijkteams die zij gingen formeren, waren toch met een andere focus en met andere onderwerpen en problematiek bezig dan Werk & Inkomen vanuit de participatiewet. Die andere focus ging vooral over de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de Wmo in 2015, die een heel ander paradigma kennen dan de participatiewet. Het organiseren in één integraal team zou maatwerk en mainstream moeten verenigen. Dat bleek en bleef tot op de dag van vandaag lastig.

Niet dezelfde taal en kijk op de mens

Het leek – wat plat – een discussie tussen hulpverleners en boekhouders van de participatiewet en die spraken niet dezelfde taal en deelden vaak ook niet één kijk op de samenleving en op de mens. Terwijl er toch heel veel valt te zeggen voor het uitgangspunt en de aanpak onder het motto één gezin, één plan, één regisseur, en dat op termijn één gezin, één plan, en één loket kan worden. Een integrale kijk en aanpak.

Just do it!

Inmiddels lijken links en rechts de scherpste kantjes er wel van af te zijn of te raken. Schoorvoetend worden stapjes gezet, en pogingen gewaagd. In de gemeente In meerdere gemeenten de adviseurs van KokxDeVoogd middenin deze discussie van een integrale kijk op en aanpak van de problemen en zorgen die mensen hebben en hoe we daar een helder, passend, en gemeenschappelijk antwoord op hebben. Het ligt zo voor de hand dat het toch best heel lastig is. Maar indachtig Nike zeggen wij: ‘just do it.’ Het kan zomaar goed werken.