Datum | 09-05-2018
Auteur | Arthur Cremers en Ben Kokx
Adviseur bij KokxDeVoogd
a.cremers@kokxdevoogd.nl
 06 - 23 98 74 60

 
 
Benoem een wethouder Samenwerking

De komende vier jaar zal je als wethouder 100% zeker geconfronteerd worden met uitdagingen in samenwerking. Uitdagingen die maar al te vaak de gemoederen hoog doen oplopen. En – we willen je niet ontmoedigen, maar  – de rol van jouw gemeente zal per samenwerkingsverband voortdurend een andere zijn. Mede-eigenaar zijn van een samenwerkingsverband, publiek of privaat, is echt iets anders dan opdrachtgever zijn. En is ook iets anders dan samenwerken. Verwarrend? We gaan je helpen.

Verschillende belangen van eigenaar en opdrachtgever
Stel: je maakt als wethouder onderdeel uit van het college van je eigen gemeente en van het dagelijks bestuur van – bijvoorbeeld – de GGD. De wereld lijkt dan eenvoudig: als bestuurslid van de GGD ben je er in principe alleen voor het belang van de GGD en dus voor de kwetsbare inwoners in het totale verzorgingsgebied. Het wordt lastiger als er spanning optreedt tussen jouw eigen gemeente en de GGD, bijvoorbeeld als je de enige gemeente bent die wil bezuinigen op de GGD. Wat je dan ziet is dat de eigenaar iets anders wil dan de opdrachtgever. Is dat een probleem voor jou als wethouder? Nee, helemaal niet, want je zit er immers voor het belang van de GGD. Dus heb je in wezen – los van politieke sentimenten – niet zo veel met die ene bezuiniging te maken.

Oplossing voor het dilemma
Meestal gaan de belangen van de eigenaar en opdrachtgever gelijk op. Maar, zoals aangegeven, wordt er in deze situatie bezuinigd. De oplossing voor dit dilemma is simpel: benoem een wethouder Samenwerking die in bestuur van de verscheidene gemeenschappelijke regelingen zit namens de gemeente. Deze wethouder is eigenaar (‘boel op orde’) van de GGD, de gezamenlijke sociale dienst en de Omgevingsdienst, om er maar eens een paar te noemen. En vakwethouders (‘geen kind te dik’) sturen als opdrachtgever vanuit het college. Als je hiervoor kiest ben je zuiver in je rol en voorkom je dat het probleem van de bezuiniging op het bordje van de directie van een gemeenschappelijke regeling worden geschoven.

Nog even dromen: als alle gemeenten elk één portefeuillehouder Samenwerking in de samenwerkingsverbanden hebben, ontstaat er een prachtige dynamiek. Met elkaar zijn ze verantwoordelijk voor meerdere organisaties. Ze hebben onderling korte lijntjes en ontstaat er vanzelf een stevige regionale identiteit.

Het mooie van het spelen met rollen is dat je er als bestuurder veel meer van bewust wordt dat een GGD – of Veiligheidsregio of Omgevingsdienst etc. – net zo ‘van jezelf’ is als de eigen gemeente. Dit geeft het inzicht dat het eigenlijk niet om ‘opdrachtgevertje’ spelen gaat, maar om vertrouwen en samenwerken. Daarover in een volgend blog!

Ben Kokx en Arthur Cremers 

Wil je meer weten over rollen binnen samenwerkingsverbanden?
Bel ons. Ben (06-55364798) of Arthur (06-23987460).