Harm Borgers
Partner
h.borgers@kokxdevoogd.nl
 06 – 14 67 07 81

 
 
Aan de slag met de Omgevingswet? Samen bouwen!

De Omgevingswet gaat over het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Die combinatie vereist politieke visie, bestuurlijke daadkracht, ambtelijke uitvoeringskracht en participatie van de samenleving.

Deze combinatie bestaat ook al in de huidige praktijk en krijgt meer gewicht en dynamiek door de Omgevingswet. Wij zien de invoering van de Omgevingswet als een veranderopgaaf, met veel kansen en variabelen, die om inhoudelijke en organisatorische keuzes vraagt.
Eén van die keuzes gaat over het samenwerken. Sterker: het is cruciaal om samenwerking te organiseren met visie. De fysieke leefomgeving overstijgt namelijk de grenzen van gemeenten, waterschappen en provincies. 

KokxDeVoogd voor de bouw van Omgevingswet-samenwerking
De Omgevingswet brengt overheidsorganisaties in beweging, zorgt voor participatie van overheid en samenleving en creëert samenhang in beleid en uitvoering. Dit is kansrijk met de juiste samenwerking in een passende vorm, intensiteit en duurzaamheid.

 Het perspectief van de Omgevingswet

 KokxDeVoogd Omgevingswet
Mocht u na het lezen van dit blog nieuwsgierig zijn geworden naar de bijdrage die ik kan leveren aan uw opgaven of naar de opdrachten die KokxDeVoogd uitvoert, dan nodig ik u van harte uit contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Harm Borgers
Partner
h.borgers@kokxdevoogd.nl
 06 – 14 67 07 81