Auteur | KokxDeVoogd
Telefoonnummer | 088 – 116 40 00
Datum | 24-09-2018

Het team van KDV is uitgebreid met de komst van adviseurs Harm Borgers en Bas Laan

 

Harm Borgers

Harm Borgers
is juridisch geschoold en bestuurlijk-strategisch ervaren. Hij werkt dagelijks met overheden aan de implementatie van de Omgevingswet. Harm is een generalist en goed bekend met de uitvoeringspraktijk van gemeenten, waterschappen, provincies en omgevingsdiensten. Vanaf het vroege begin van de ontwikkeling van de Omgevingswet is hij betrokken bij dat ontwikkelingsproces. Lees meer

Harm voelt zich helemaal thuis in de wereld van de overheid. De expertise van Harm richt zich vooral op het organiseren en begeleiden van besluitvormingsprocessen over nieuwe wetgeving en complexe beleidsopgaven. Hij helpt overheden bij het oplossen van strategische vraagstukken op het gebied van bestuur, organisatie en recht. Daarbij heeft hij een scherp oog voor de bestuurlijke, politieke en juridische impact van beslissingen. Zijn kracht is het ontwikkelen van visie en het bedenken en realiseren van succesvolle interventies.

Harm is vaste docent in het milieurecht en het omgevingsrecht voor alle rechtbanken in Nederland, bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Hij geeft geregeld cursussen en trainingen. Met enige regelmaat publiceert hij artikelen in de vakliteratuur.
 
Harm legt makkelijk contact en is een vanzelfsprekend gesprekspartner voor de betrokken bestuurders, managers, projectleiders en deskundigen. Hij is bij uitstek in staat partnerships te creëren en samen met belanghebbenden uit de kring rondom een vraagstuk of project tot de kern van de situatie te komen. Zijn inzet is erop gericht om oplossingen in een stroomversnelling te brengen, op een gedragen manier. Daarbij is hij gefocust op praktische, creatieve én verantwoorde resultaten, waarmee de betrokken partijen verder komen.

Bas Laan is adviseur met zorginhoudelijke kennis van zowel de uitvoerende als de beleidsbepalende rol in de gezondheidszorg. Omdat hij over kennis beschikt van beide niveaus is hij in staat om verbindingen te maken. Daardoor sluiten het beleid en de uitvoering beter op elkaar aan. Door het leggen van verbindingen tussen mensen met verschillende functies en belangen optimaliseert hij de samenwerking.

Daarnaast verbrede Bas tijdens zijn master zijn inzetbaarheid in de publieke sector door het verbeteren van beleidsprocessen bij gemeenten als student consultant. Concreet heeft hij een nieuwe beleidsevaluatie ontwikkeld en geïmplementeerd voor de gemeente Hilversum met betrekking tot statushouderbeleid. In de ontwikkeling van de beleidsevaluatie is afstemming gerealiseerd tussen verschillende (non-profit) organisaties en vrijwilligers, waardoor de verschillende onderdelen van het samenwerkingsverband in kaart zijn gebracht. In de ontwikkeling van de vernieuwde beleidsevaluatie zorgde Bas voor balans tussen de belangen op bestuurlijk niveau en de belangen op uitvoerend niveau. Op basis daarvan heeft Bas een bijdrage geleverd aan de evenwichtige realisatie van nieuwe beleidsvorming met betrekking tot statushouders.