Auteur | Dietmar Verbeek
Telefoonnummer | 06-51416168
Datum | 07-05-2019

De Omgevingswet: begrijpen, ervaren en organiseren

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. ‘De grootste stelselwijziging sinds Thorbecke’ zeggen sommigen wel eens. Anderen vinden het vooral heel ingewikkeld.

Wij zien de Omgevingswet vooral als een kans voor gemeenten. Een kans om de publieke dienstverlening aan inwoners en bedrijven echt te verbeteren. Een kans de samenleving meer aan zet te laten zijn. En een kans om teams te ondersteunen in anders werken.

KokxDeVoogd biedt een drieluik aan.


Begrijpen: de essentie van de Omgevingswet tegen de achtergrond van nieuwe rollen voor de overheid. Aan de hand van een aantal modellen en praktische tools komen we in één dag tot de essentie van de Omgevingswet. Aan de hand van casuïstiek wordt geoefend met het schakelen in verschillende rollen van een gemeente. De module wordt verzorgd door Harm Borgers, indertijd één van de grondleggers van de Omgevingswet bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ervaren: de Omgevingswet doet een beroep op het willen en kunnen herijken van onze kennis en kunde in het ruimtelijk domein. De geest van de Omgevingswet – het waarom van deze ingrijpende stelselherziening – raakt de mindset waarmee wij werken. De mindset is de regisseur van al onze overtuigingen, (on)zekerheden, reflexen en onze onderlinge verhoudingen. Hans Takács is een ervaren trainer die in deze module teams meeneemt in de wondere wereld van ‘de onderkant van de ijsberg’ van de Omgevingswet.

Organiseren: de Omgevingswet heeft een grote impact op de gemeentelijke organisatie. Of je niets doet, of je je intensief voorbereidt; het raakt eenieder. Het is van belang dat niet alleen ‘Omgevingswet-teams’ het andere werken ontdekken, maar dat dit samenvalt met de visie en kernwaarden van de hele organisatie. In een module van één dagdeel nemen ervaren organisatie-adviseurs Dietmar Verbeek en Arthur Cremers een aantal ‘organisatie’ essentials van de omgevingswet door zoals bijvoorbeeld governance, teamwork en de subtiele balans tussen kaderstellen en loslaten. De module bouwt voort op de ervaringen van de eerste twee onderdelen.

De kosten van het ontwikkeltraject zijn € 6.500 (exclusief BTW). Het leertraject begint met een intakegesprek per gemeente om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen toepassen. De eerste twee modules zijn geschikt voor zowel specialisten (‘herijking’) als management (‘eye-opener’). De derde module is bedoeld voor het strategisch management van de organisatie. Deelnemers ontvangen het boek ‘Veranderkracht, veranderen door vooral jezelf te blijven’ van Hans Takács en de publicatie ‘Fluïde organiseren’ van KokxDeVoogd.

De mogelijkheid bestaat om met inzet van de impulsregeling de helft van de kosten vergoed te krijgen van het A&O fonds gemeenten. Zie hiervoor de  subsidiewijzer 2019 van het A&O fonds gemeenten, te downloaden op https://www.aeno.nl/subsidies
Het A&O fonds beslist over de uiteindelijke toekenning van uw subsidieaanvraag.

Download: Programma ontwikkeltraject Omgevingswet

Download: Informatie over de mogelijke subsidie


U kunt zich opgeven via Kokxdevoogd.nl.
Meer informatie: Dietmar Verbeek (06 - 51 41 61 68)