KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.
Terug

Datum | 04-06-2018
Auteur | Ewout Bückmann
Adviseur en procesbegeleider
e.buckmann@kokxdevoogd.nl
06 - 51 17 63 57

 
 
Tekorten in het sociaal domein: afschalen of oplossen?

Inzicht en sturing in de kosten en baten van het beleid

Lees in dit blog hoe u inzicht kunt krijgen in de maatschappelijke en financiële meerwaarde van ingezet beleid op het sociaal domein en welke bijdrage dit inzicht kan leveren in het bijsturen van beleid. Wordt het tijd om af te schalen in de geboden zorg en de toegang te beperken of is het mogelijk door goed bij te sturen een andere oplossing voor de huidige tekorten te bieden?


Hoe houd je grip in het sociaal domein?
De ene na de andere gemeente merkt dat de kosten binnen het sociaal domein, vooral bij de jeugdzorg, flink oplopen. De budgetten zijn onvoldoende. Er is volop ingezet op preventie, maar het effect hiervan is nog onvoldoende zichtbaar. Welke partijen betrekt een gemeente in de uitvoering van beleid? Is de ingezette preventie effectief genoeg? Krijgen de juiste personen toegang tot de zorg? Hoe weet je of de kosten van de zwaardere en duurdere zorg inderdaad terug zullen lopen?

Steeds vaker willen overheden en maatschappelijke instanties op voorhand op objectieve wijze de maatschappelijke en financiële meerwaarde van het voorgenomen beleid aantonen, of willen zij kunnen bijsturen om de gewenste doelen te kunnen bereiken. Bij KokxDeVoogd maken wij gebruik van een EffectenArena om dit inzicht te krijgen.

Sociaal domein Utrecht

De EffectenArena
In deze aanpak brengen opdrachtgever en liefst ook andere stakeholders samen de kosten én de baten voor de inwoner, gemeente, ketenpartijen en de samenleving als geheel in kaart. Dit doen wij door de volgende stappen te doorlopen:

1. Organiseren van een sessie met stakeholders om breed inzicht te krijgen en draagvlak voor de uitkomsten.

2. In deze sessie scherp maken wat de verschillen in het beleid én in de uitvoering zijn: wat is er veranderd of wat gaat er veranderen? Niet alleen voor de overheid, maar ook voor de inwoners en andere stakeholders.

3. In dezelfde sessie het verwachte effect van elk verschil op de stakeholders benoemen. Zo worden alleen relevante effecten meegenomen en voorkom je dubbeltellingen.

4. Daarna volgt het bepalen van de financiële en/of maatschappelijke impact van elk effect per stakeholder. Waar mogelijk wordt dit in geld uitgedrukt.

5. Tenslotte volgt het vaststellen van de ‘knoppen’ waaraan kan worden gedraaid om de impact te sturen.
 
Het resultaat van de EffectenArena is inzicht in de impact en sturingsmogelijkheden. Door inzet van de EffectenArena als interactief instrument kunt u snel inzicht krijgen in de impact die het beleid heeft: financieel voor de gemeenten en breder voor alle betrokkenen. Zo kunt u een onderbouwde keuze maken of beter sturen op de gewenste outcome in de uitvoering. Dus, oplossen waar het kan en afschalen waar het nodig is.
 
Wilt u inzicht in de kosten en baten van voorgenomen of al ingezet beleid? Wilt u bij kunnen sturen om de gewenste doelen te kunnen bereiken? Of wilt u meer te weten komen over de EffectenArena? Neem contact met mij op via onderstaande contactgegevens.

Ewout Bückmann
Adviseur en procesbegeleider
e.buckmann@kokxdevoogd.nl
06 51 17 63 57

KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.