Auteur | Daan Richard
Datum | 21-12-2020

Geen organisatie die niet de impact voelt van COVID 19. Besturen en bestuurders hebben veel moeten improviseren en keuzes forceren. Ook nu we richting het ’nieuwe normaal’ gaan (al weet niemand wat dat precies is), blijft de druk hoog op de leiding van organisaties.

Heeft het bestuur eigenlijk goed gefunctioneerd?

Het is een vraag die veel bestuurders zichzelf stellen. Die ze zich dikwijls ook moeten stellen, gelet op hun eigen governance code. Veel raden van bestuur en toezicht zijn immers verplicht om hun functioneren kritisch te laten evalueren.

Tegelijkertijd lijkt het moment niet ideaal om tijdrovende evaluaties te houden. En er speelt het menselijk element: niet alles is misschien perfect gelopen, maar iedereen heeft wel keihard zijn best gedaan. Het was buitengewoon zwaar. Niets of niemand was hier op voorbereid. En ook: iedereen zit op zijn tandvlees.

Hoe gaan publieke en semi-publieke om met evaluaties in 2021/2022? Bij KokxDeVoogd hebben we veel ervaring met governance codes en ondersteuning aan Colleges, Algemene besturen en Dagelijkse besturen, Raden van bestuur en Raden van Toezicht. Maar in deze tijden hebben we nieuwe instrumenten nodig.

Momenteel werken we dan ook aan een nieuwe, grondige en toch snelle evaluatiemodule. In de loop van mei hopen we die aan u te kunnen presenteren. 

Ondertussen zoeken we naar een antwoord op de vraag of en hoe organisaties zich aan hun governance code kunnen houden. Een ding staat vast: hoe makkelijker we het maken, hoe meer organisaties het zullen doen. We houden u op de hoogte!

 

Delen via: