KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.
 

Suzanne van de Bunt

s.vandebunt@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 08
06 - 12 35 98 18
LinkedIn

 
 
Mensen maken de organisatie
 

KokxDeVoogd richt zich veel op samenwerkingsverbanden. In mijn ogen is elke organisatie een samenwerkingsverband tussen mensen. Een groep mensen met een bepaalde visie, taak en doel. Onze taak is vaak om groepen mensen te herijken op hun gezamenlijke doelen. Dit ‘herijken’ is een proces waarin KokxDeVoogd als gids fungeert en dat spreekt mij erg aan.

Als gids helpen wij organisaties in het publieke domein om ‘de staat van morgen te ontdekken’. Voor mij refereert het woord ‘staat’ ook aan een ‘toestand’. De toestand waarin organisaties zelf verkeren en de context waarbinnen zij functioneren. Het inspireert mij om organisaties te helpen om te reflecteren op hun eigen ‘staat’ en zichzelf te herontdekken tegen de achtergrond van een veranderende samenleving.

Hierbij vind ik het belangrijk dat mensen beseffen dat zij de organisatie zijn: je hebt zelf invloed op de ontwikkeling van je eigen organisatie. Verandering kan als een bedreiging aanvoelen, maar biedt ook kansen. Lao-Tse zei ooit: ‘wat een rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder’.

Ik streef naar blijvende oplossingen, waarbij ruimte is voor voortdurende ontwikkeling. Mijn achtergrond in bedrijfskunde en bestuurs- en organisatiewetenschap maakt dat ik gemakkelijk verbindingen maak tussen de bedrijfsorganisatorische, bestuurskundige en personele aspecten van ons werk. Het leggen van dit soort verbindingen is in mijn ogen ook de kracht van KokxDeVoogd. In elke opdracht stellen we een interdisciplinair team samen van specialisten. We hebben allemaal oog voor elkaars vakgebied en weten precies op welk moment we elkaar moeten inschakelen.

Wat ik doe na een lange werkdag? Ik vind het heerlijk om een rondje hard te lopen, of om op een mooie herfstdag even lekker uit te waaien op het strand en mijn hoofd leeg te maken.

KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.