KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.
 

Jochem Boeke

j.boeke@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 17
06 - 29 06 33 07
LinkedIn

 
 
Maak gebruik van data om relevant te blijven in een snel veranderende wereld
 

Ons specialisme is samenwerking. Overheden zijn in toenemende mate afhankelijk van het functioneren van samenwerkingsverbanden. Onze toegevoegde waarde wordt daarmee steeds groter.  

Ik zie dat de beslissing om een samenwerking aan te gaan steeds meer genomen wordt vanuit een feitelijke onderbouwing. Dat is ook goed mogelijk, aangezien er steeds meer bekend is over het functioneren van bestaande samenwerkingsverbanden. In mijn werk als adviseur zie ik dat het steeds belangrijker is om de beschikbare data over samenwerking te benutten, verrijken, combineren en duiden om een antwoord te vinden op de vragen van onze opdrachtgevers. Voor bedrijven is slim gebruiken van data van levensbelang. Voor overheden is het slim gebruiken van data een voorwaarde om relevant te blijven in een snel veranderende wereld. 

Als adviseur en onderzoeker kan ik goed overweg met grote hoeveelheden data; cijfers, maar ook kwalitatieve informatie. Ik verzamel en analyseer data, doe haalbaarheidsonderzoeken, reken businessplannen door, stel wegingskaders op en communiceer de onderzoeksuitkomsten op een manier die overkomt. Mijn doel: directeuren en bestuurders in staat stellen om een weloverwogen besluit te nemen op basis van de feiten.

Data analyseren klinkt saai? Dat kan het inderdaad zijn, maar het is maar net hoe je data presenteert. De data vertellen een verhaal. Ik gebruik vaak visuele middelen om dat verhaal goed te vertellen. Mij kun je om drie uur ‘s nachts wakker maken om een goede graffiek te maken. Mijn beeldende opleiding helpt mij om bestaande processen net even anders aan te vliegen. Ik heb gestudeerd aan de Rietveld Academie en enkele jaren als industrieel ontwerper gewerkt. Geloof mij, de ontwikkeling van een nieuw product, bijvoorbeeld een treinstoel, verschilt in essentie nauwelijks van de ontwikkeling van een samenwerkingsverband in het publieke domein. Beide processen zijn ‘creatief’ als je er met de juiste bril naar kijkt.

KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.