KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.
 

Ewout Bückmann

e.buckmann@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 15
06 - 51 17 63 57
LinkedIn

 
 
Het geheel is altijd meer dan de som der delen
 

Overheden en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig om hun taken goed uit te voeren en complexe opgaven te lijf te gaan. Er is steeds meer behoefte aan integrale oplossingen en het delen van kennis en expertise, kortom: aan samenwerking.

Mijn doel is om publieke organisaties beter te laten functioneren zodat hun maatschappelijke impact groter is. Deze impact kan groter zijn als organisaties goed met elkaar samenwerken. Bij samenwerking geldt namelijk altijd dat het geheel meer is dan de som der delen. Daarom werk ik bij dé specialist op het gebied van samenwerking tussen organisaties in de publieke sector, KokxDeVoogd.

Ik krijg er energie van om samen met opdrachtgevers en andere betrokkenen een gezamenlijk beeld te vormen van de toekomstige opgaven. Daar ligt ook onze kracht: structuur aanbrengen en overzicht creëren in de keuzes die gemaakt kunnen worden. Mijn specialisme is om vervolgens inzichtelijk te maken wat de bestuurlijke, financiële en maatschappelijke effecten zijn van elke keuzemogelijkheid.

Een belangrijk instrument hiervoor is de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Wij maken een MKBA altijd samen met de opdrachtgever en betrokken stakeholders. Het mooie hiervan is dat we tijdens de analyse tegelijkertijd bouwen aan begrip voor elkaar en draagvlak voor beslissingen.  

Hoe ik weet dat ik succesvol ben in mijn aanpak? Als ik rust zie ontstaan bij mijn opdrachtgevers. Rust omdat zij alle informatie hebben om een keuze kunnen maken waar ze 100% achter staan.

In het weekend ben ik op het korfbalveld te vinden. Daar help ik als trainer en coach een groep enthousiaste meiden en jongens om beter samen te werken en natuurlijk plezier te hebben.

KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.