KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.
 

Dietmar Verbeek

d.verbeek@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 11
06 - 51 41 61 68
LinkedIn

 
 
’Levelen’ met de buitenwereld begint binnen
 

We leven in een netwerksamenleving waarin organisaties sterk afhankelijk zijn van elkaar. De overheid ‘bestuurt’ niet langer top-down. Ze bereikt haar doelen in samenwerking met medeoverheden, instellingen, bedrijven en inwoners. Op basis van een relatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid en gericht is op het gezamenlijk creëren van maatschappelijke waarde.

In mijn ogen betekent dit nogal wat voor overheidsorganisaties. Hun bestaansrecht wordt bepaald door hoe zij functioneren in de netwerkmaatschappij. De basis hiervoor is eigenlijk vrij simpel: bereid zijn om een stukje van je eigen autonomie op te geven in het vertrouwen dat je er iets meer voor terugkrijgt. Dat stelt wel andere eisen aan bestuurders, managers en medewerkers, maar ook aan mij als adviseur.

Wanneer je als organisatie naar buiten toe niet meer top-down wilt werken, moet je dat intern ook niet doen. Hierbij geldt precies hetzelfde basisprincipe: wees als bestuur of leidinggevende bereid om een stukje van je eigen autonomie op te geven vanuit het vertrouwen dat je er meer voor terugkrijgt. Wanneer je eigen organisatie horizontaler is ingericht, zal dat helpen om aansluiting te blijven vinden met de buitenwereld.  

Mijn deskundigheid ligt op het terrein van organisatieontwikkeling, HRM en medezeggenschap. Ik heb veel ervaring met het begeleiden van verandertrajecten bij Waterschappen, gemeenten en andere publieke organisaties. De afgelopen jaren merk ik dat het klassieke HR-instrumentarium hopeloos verouderd raakt. Organisaties kunnen hier niet meer mee uit de voeten. Dit motiveert mij om nieuwe ideeën aan te dragen om organisaties in te richten op een manier die aansluit bij de netwerkmaatschappij.

Centraal staat voor mij een goede relatie met mijn opdrachtgever en het leveren van kwaliteit: een gedegen advies dat direct toepasbaar is.

In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit om een mooie toertocht te maken op mijn motor. Daarnaast houd ik van hardlopen en racefietsen.

KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.