KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.

Expertise | Organisatieontwikkeling

In alle fases van samenwerking zijn organisatievraagstukken aan de orde. Wat is de missie, visie en strategie van onze samenwerking? Hoe ziet de structuur van onze samenwerking eruit en welke inrichtingsprincipes hanteren we daarbij? Hebben we een sociaal plan nodig en hoe ziet dat er dan uit ? En hoe gaan we eigenlijk om met de betrokken ondernemingsraden?

Op deze vragen geven onze experts organisatieontwikkeling u graag een antwoord. Bijvoorbeeld door cultuurveranderingstrajecten te ontwerpen en te doorlopen, sociale plannen en reorganisaties te begeleiden, het traject van medezeggenschap in te richten, of organisatieontwerpen en inrichtingsplannen op te stellen. Dietmar en Marie-Thérèse adviseren u over de personele en organisatorische aspecten van samenwerking vanuit een integrale benadering of als expert.

  • Ontwerpen van organisatiestructuren
  • Organisaties verder ontwikkelen
  • Begeleiden van personele transities
  • Organisatiecultuur veranderen

Wilt u kennismaken of advies?

Dietmar en Marie-Thérèse adviseren u graag over de organisatievraagstukken. Neem contact op voor een kennismaking.


KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.