EffectArena

KokxDeVoogd ontwikkelde de Effectenarena Omgevingswet als hulpmiddel om de ambitie en impact van de Omgevingswet te bepalen. Het is een interactieve bijeenkomst waarbij deelnemers (bestuurlijk en/of ambtelijk) op een systematische manier met elkaar discussiëren over de mogelijke effecten van verschillende scenario’s of alternatieven. Hierbij zetten wij onze ervaring in, maken we gebruik van de kennis en ervaring van de aanwezige specialisten, onze kennis van de landelijke impactanalyse voor de Omgevingswet en ervaringen in andere organisaties als input. Na deze EffectenArena heeft u voor uw organisatie inzage in:

1. Achtergrond / doel (de reden achter de Omgevingswet).

2. De verschillende scenario’s / ambitieniveaus waarmee de organisatie (gemeente, provincie, waterschap, uitvoeringsdienst) invulling kan geven aan dit beleid.

3. Welke partijen / stakeholders zijn er bij betrokken of merken de effecten?

4. Welke verschillen zijn er tussen de verschillende scenario’s en hoe ziet dat er uit?

5. Tot welke effecten leiden deze verschillen (de bedoelde effecten en ook onbedoelde neveneffecten)?

6. Waar komen de positieve effecten terecht, wie heeft er negatieve effecten en waar vallen de kosten en in welke mate?

Voor meer informatie of het inplannen van een EffectenArena kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via Ewout Bückmann op 06 51 17 63 57 of e.buckmann@kokxdevoogd.nl

Deel deze pagina:

Share on LinkedInEmail this to someone

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.