Over KokxDeVoogd

Missie

Als adviseurs helpen wij overheden en maatschappelijke organisaties met het oplossen van complexe samenwerkingsvraagstukken en het vlot trekken van haperende samenwerkingsprocessen. 
Wij staan hen bij met onze beproefde, onderzoekende en doelgerichte aanpak. 
Zo ontdekken wij samen ‘de staat van morgen’.

Met u werken wij aan een integrale oplossing, die:

  • Bestuurlijk past
  • Juridisch deugt
  • Organisatorisch werkt
  • Financieel klopt
  • Maatschappelijke (meer)waarde heeft


Onze waarden

KokxDeVoogd helpt publieke en maatschappelijke organisaties hun steeds veranderende opgaven te realiseren.

Als ervaren gids vertalen wij trends en ontwikkelingen in het Rijksbeleid, in de samenleving en in wet- en regelgeving naar vaak nieuwe, complexe opgaven en kansen voor de publieke taakuitvoering. 
Met onze inzichten en ervaring helpen wij organisaties deze opgaven op te lossen en kansen te benutten door het realiseren van doeltreffende samenwerkingsvormen.

Wij houden daarbij de eisen die worden gesteld aan organisaties die opereren in het publieke domein scherp in het oog.

Kernwaarden

  • Betrouwbaar en Betrokken
  • Onderzoekend en Onafhankelijk
  • Verbindend en Volhoudend
  • Initiatiefrijk en Integer

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.