Transformatiescan Sociale Domein

De afgelopen jaren hebben gemeenten en zorginstellingen hard gewerkt aan de transitie van de zorg. De nieuwe structuren staan. Daarmee is het casco van de decentralisaties klaar. Nu komt het eraan om het huis verder in te richten en op onderdelen te vervolmaken. Het komt er, met andere woorden, op aan om de zorg te transformeren.

KokxDeVoogd en Rijnconsult hebben een compacte scan gemaakt waarmee we vanuit verschillende invalshoeken (organisatie, processen, financieel, juridisch en samenwerking) het sociale domein in kaart brengen. De scan is gebaseerd op het INK-managementmodel. U kunt de scan in één dag met ons invullen. Wij begeleiden dit gesprek. Om de verschillende invalshoeken te dekken, vragen wij vanuit uw gemeente en of regio een mix van mensen uit de praktijk, mensen vanuit beleid, management en directie.

Het resultaat is een positiebepaling in het sociale domein in uw gemeente of regio. De scan laat zien:

  • Waar aandachtspunten zitten in het afronden van de transitie
  • Waar u staat in de het transformatieproces geredeneerd vanuit de aspecten: organisatie, processen, financieel, juridisch en samenwerking
  • Wat de (management)agenda is voor het in gang zetten of versnellen van het transformatieproces.

Meer weten? Neem dan contact op met ons op:
088-1164000 of info@koxdevoogd.nl
Uw contactpersoon is Maxim ter Hedde

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.