De doelmatig- en doeltreffendheid van het inkoop- en aanbestedingsbeleid

Voor de Rekenkamercommissie van de gemeente Roermond hebben Michiel Hes, Saskia Molenaar en Vincent Sabee een onderzoek naar de doelmatig- en doeltreffendheid van het inkoop- en aanbestedingsbeleid uitgevoerd. Omdat het beleid met drie andere gemeenten gezamenlijk is opgesteld, is in het onderzoek bijzondere aandacht besteed aan de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad van Roermond. Hoe kan de gemeenteraad deze rol bij intergemeentelijke samenwerking op een goede manier blijven vervullen? Het onderzoek biedt daarvoor een aantal concrete handvatten.

Meer lezen? (Download PDF)

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.