Handreiking voor besturen samenwerkingsverbanden

Wilt u in staat zijn om de rol van uw organisatie bij samenwerkingsverbanden inhoud te geven? Voor de Rekenkamer Oost-Nederland heeft KokxDeVoogd daarvoor een handreiking opgesteld.

KokxDeVoogd heeft voor de Rekenkamer Oost-Nederland een handreiking opgesteld voor het besturen van samenwerkingsverbanden tussen overheden. Aanleiding hiervoor was een verzoek van de Provinciale Staten van Overijssel. Zij vroegen de Rekenkamer om de samenwerking van de provincie met verschillende gemeenten bij gebiedsontwikkeling te verkennen. KokxDeVoogd heeft in opdracht van de Rekenkamer een stappenplan opgesteld dat het provinciebestuur in staat stelt om de rol van de provincie bij samenwerkingsverbanden inhoud te geven. De handreiking kan de provincie benutten voor ambtelijke voorbereiding en politiek-bestuurlijke besluitvorming. Voor meer informatie: http://www.rekenkameroost.nl/onderzoeken/in_bewerking/2014_gemeenschappelijke_regelingen/39

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.