Bouwen aan samenwerking

Gemeenten staan de komende jaren voor een aantal grote opgaven, terwijl de middelen zullen verminderen. De decentralisaties in het sociale domein is een van de bekendste voorbeelden. Een effectieve manier om deze nieuwe uitdagingen aan te pakken is meer samenwerking te zoeken met andere gemeenten, andere bestuurslagen, het maatschappelijk middenveld en de samenleving. 

Samenwerking tussen partijen in uw gemeente of regio vraagt om nieuwe arrangementen: politiek, bestuurlijk en organisatorisch. Een integrale aanpak van dit veelomvattende vraagstuk is daarom onvermijdelijk: de arrangementen moeten bestuurlijk passen, juridisch deugen, bijdragen aan meer doelmatigheid en effectiviteit in de uitvoering en de juiste “incentives” bieden om succesvol te zijn. Kortom: het zal niet verbazen dat het bouwen van die arrangementen in de praktijk niet eenvoudig blijkt te zijn.

Handreiking “Bouwen aan samenwerking”

Ben Kokx schreef samen met Henk Wesseling en Léon Sonnenschein de handreiking “Bouwen aan samenwerking. Lerend arrangeren”. Deze handreiking is het resultaat van een vijftal bijeenkomsten met projectleider, procesmanagers, beleidsontwikkelaar en controllers van acht gemeenten, die volop bezig waren met het samenwerkingsvraagstuk rondom de drie decentralisaties. De gezamenlijke leerervaringen over arrangementen en het proces van arrangementen bouwen zijn in de handreiking opgenomen en verrijkt met opgedane ervaringen met andere samenwerkingsprocessen in het publiek domein. 

Klik hier voor de handreiking Bouwen aan samenwerken. Lerend arrangeren.

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.